Tedavide Öncelikler

Tedaviye hemen değil, bazı özel durumlar yoluna konduktan sonra başlanmalıdır.

   Tedaviye balıklama atlamamalı, önlemler alınmalı, göz tedaviye hazır duruma getirilmelidir. Gözlük ver, kapat gel düşüncesi mesleki hatadır.      Neleri göz önünde bulundurmalıyız?
Şaşılık:
Şaşılık tedavisi ile göz tembelliği tedavisi aynı anda başlamalı ve devam ettirilmelidir. Şaşılık egzersizle düzelen bir göz hastalığıdır. Ameliyat bebeğe tüm yaşamı boyunca rahatsızlık verecek bir mesleki hatadır ve kolaycılıktır.
Gözlük: Göz fonksiyonlarını geliştirmek daha küçük gözlük ile görmeyi sağlar. Özellikle artı gözlük numaralarında küçük numara ile görme sağlanarak kalın camın göz tembelliğindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırılmalıdır. Tedavide hastanın kendi gözlüğünden başka  çok özel gözlükler kullanılmaktadır.
Görüntü: Görüntünün gören noktaya net, normal büyüklüğünde, titremeden, görmeyi sağlayacak sürede (Fovealizasyon)  ve kaliteli olarak düşürülmesi sağlanmalı. Göz hekimine bu konuda çok görevler düşmektedir.
Eksantrik fiksasyon: Gören nokta dışındaki görüntü özel gözlüklerle gören noktaya taşınmalı. Gören noktanın 1 mm. dışına düşen görüntü %40 az görme nedenidir. Düzeltilmedikçe görme de yeterince artmaz, tekrar tembelleşir. Özel gözlükler gerekmektedir.
Uyum: Uyum gücü normal düzeye getirilmeli. Farklı numara farklı uyum gücü demektir, iki gözde uyum egzersizle eşitlenmeli. Akomodatif lag (Uyumda gecikme, gevşeme) yetersiz uyum demektir, göz tembelliği düzelmesini olumsuz etkiler, giderilmelidir. Odaklamanın normal düzeye getirilmesi tedavinin başarısı için şarttır.

Main Midle Holder Not Insert
Main Right Holder Not Insert
Bottom Holder Not Insert