Top Error: Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed.
at System.Security.CodeAccessSecurityEngine.Check(Object demand, StackCrawlMark& stackMark, Boolean isPermSet)
at System.Security.CodeAccessPermission.Demand()
at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at _Default.LoadControl(String UserControlPath, Object[] constructorParameters)
at _Default.ModulEkle()
Midle Error: Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed.
at System.Security.CodeAccessSecurityEngine.Check(Object demand, StackCrawlMark& stackMark, Boolean isPermSet)
at System.Security.CodeAccessPermission.Demand()
at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at _Default.LoadControl(String UserControlPath, Object[] constructorParameters)
at _Default.ModulEkle()

Gözlüksüz GörmeGÖZLÜKSÜZ GÖRME

Dünyadaki yeni gelişmeleri artık ülkemizde de uygulanmaya başladı. Miyoplar ilerlemeyecek, küçük miyoplar gözlüksüz görecek. Hipermetroplar uzakta gözlük kullanmayacak. 55 yaşına kadar yakın gözlüksüz görülecek. Astigmatta gözlüksüz görme sağlanacak. Gözlükten kurtulmak için lazerle gözler zedelenmeyecek.

GÖZ TEMBELLİĞİ

Aktif göz tembelliği tedavileri ile gözlere kapatma yapmadan tembellik mümkün. Bebeklerin gözlerini kapatarak onların görme sistemini alt üst etmeyin. REvision göz tembelliğinde en akılcı çözümdür.

ŞAŞILIK VE GÖZ TEMBELLİĞİ

Şaşılıkta göz tembelliği tedavisi özel yöntemler, özel alet ve aksesuarlar gerektirir. Görmenin düzelmesi şaşılığın düzelmesinde en önemli başarıdır.Unutmayın.Şaşılık egzersizle düzelen bir göz hastalığıdır.

GÖRME GELİŞTİRME

Görme değil mükemmel görme. Daha net görün.Görmede azalma yapan hastalıklarda görmeyi geliştirmelisiniz. Gözlük için lazer mutlaka egzersizle görmenizi artırmalısınız. Şeker hastaları ve katarakt ameliyatlılar daha net görmelisiniz.

REVİSİON /AKTİF GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ

200 yıldır uygulanan sağlam gözü kapatmayı unutun. Göz tembelliğinde aktif tedaviyi seçin. Çocuğunuzu üzmeyin. Zaman kazanın. Gözlüksüz görme için yeni yöntemleri deneyin.

Bottom Error: Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed.
at System.Security.CodeAccessSecurityEngine.Check(Object demand, StackCrawlMark& stackMark, Boolean isPermSet)
at System.Security.CodeAccessPermission.Demand()
at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at _Default.LoadControl(String UserControlPath, Object[] constructorParameters)
at _Default.ModulEkle()