Tedaviniz Hepten Yanlış

Ülkemizde uygulanan şaşılık ve göz tembelliği tedavisinde yapılan yanlışlar için hemen tıklayın

     GÖZ TEMBELLİĞİ:
Ülkemizde uygulanan göz tembelliği tedavisinin özeti gözü kapatmak ve kontrole çağırmaktır. Neler unutuluyor?
*Sağlam gözü kapatmak: Kapatmak asla bir göz tembelliği tedavisi olmamalıdır. Kapatmadan gözün fonksiyonlarını geliştirmek en iyi göz tembelliği tedavisidir.
*Doktorunuz gözü kapatarak tedavi ediyorsa? Göz tembelliği tedavisi yalnız başına bir kapatma tedavisi değildir. Yapması gereken çok uygulamalar vardır.
*Ön hazırlık nerede? : Hastayı tedaviye hazır duruma getirecek önlemler alınmamaktadır. (Balıklama atlamak) Önce daha düşük gözlükle görme sağlanmalıdır….
*Görüntü ve gören nokta: Gören noktaya görüntünün düşmesi, görüntünün kalitesi, netliği önemsenmiyor.
*Merkezi görme önemsenmiyor: Göz tembelliğinin can noktası merkezi görmedir. Bu tedavide yeterince değerlendirilmemektedir.
*Egzersizler nerede? Gören nokta ve beyni uyaran egzersizlerden yararlanılmıyor?
*Uyum tedavide unutuluyor? Uyum bozukluğu göz tembelliği nedenidir,  uyumu düzene sokacak uygulamalar yapılmamaktadır.
*Odaklama, izleme, algılama egzersizleri nerede?
*Gözlük:
Gözlük en önemli sihirli değnek, ondan yeterince yararlanılmıyor: Gözlüğe yüklenecek birçok fonksiyon yüklenebilir,  bunu bilen hekim sayısı az. Gözlük numarası özel işlemlerle düşürüldü mü? Düşük numara avantajı ile tedaviden yararlanıldı mı?
*Özel gözlüklerden yararlanılmıyor? Tedavide kullanılacak çok değişik özellikte gözlükler var ama uygulama yapan göz hekimi yok gibi.
*İki gözü açık tedaviden yaralanılmıyor?
*Gözler tercihli kullandırılamıyor.
     ŞAŞILIK:
Şaşılık egzersizle düzelen bir göz hastalığıdır. Şaşılığı ameliyat etmek hukuki sorun doğurur.
Şaşılık bozulan fonksiyonların tek tek düzeltilmesiyle ameliyatsız düzelebilir. Çok az bir gruba ameliyat gerekir.
GÖZLÜK UYGULAMALARI:
Ülkemizde gözlük vermek tamamen komedi dizisi. Olay gözlük verip göndermek, 6 ay sonra kontrole çağırmaktan ibarettir. Neler yapılmalı?
Miyopi:
*Ailede miyop zemini varsa göz doktoru miyop gelişimini önleyebilir.
*Yeni başlayan miyopi göz egzersizleri ile giderilebilir, gözlüksüz görme sağlanabilir.
*Miyopun ilerlemesi yavaşlatılabilir, durdurulabilir.
*Miyop geriletilebilir, hastanın daha küçük numara ile görmesi sağlanabilir.
*Miyopun gözde oluşturacağı tahribatlar önlenebilir.
Hipermetropi:
Hipermetrop yakını görmemektir. Hipermetroplar bir metre ilerideki kız çocuğunun yüzünü net görmez ama 5 metre ilerisini çok rahat görür. Uzakta gözlük kullandırmak mesleki hatadır.
*Çocuk uzakta da gözlük gereksinimi duyuyorsa bu da göz doktorunun hatasıdır.
* 3 numaraya kadar hipermetropların gözlüksüz görmesi sağlanabilir.
*4-5 numara hipermetrop çok küçük numaralarla görebilir.
*6 numaradan sonra göz hekiminin yapacağı çok önemli uygulamamalar vardır.
*Küçük numara ile göstermek göz tembelliğini önler, daha net gösterir, estetiği sağlar.
Astigmat:
*Küçük astigmatlar giderilebilir, gözlüksüz görmesi sağlanabilir.
*Astigmatlıların astigmatları azaltılabilir ve daha küçük numara ile görmesi sağlanabilir.

Yaş 40.Yakın görememe
40 yaşında hemen yakın gözlüğü verme mesleki hatadır. 50-55 yaşına kadar yakını gözlüksüz görme sağlanabilir.

Main Midle Holder Not Insert
Main Right Holder Not Insert
Bottom Holder Not Insert