Asla ve Asla Gözünü Kapatmayın

Göz tembelliği için bebeğin gözünü asla kapatmayın. 0-3 yaş göz fonksiyonlarının gelişme dönemidir. Sağlam gözü kapatarak gelişmekte olan göz fonksiyonlarını alt üst edersiniz. Şaşılık iki gözle tek görme bozukluğudur. GÖZÜ KAPATARAK İKİ GÖZLE TEK GÖRMEYİ BOZAR, ŞAŞILIĞI DA ARTIRIRSINIZ.

     0-3 yaş göz fonksiyonlarının gelişme dönemidir. Sağlam gözü kapatarak gelişmekte olan fonksiyonlara olumsuz etki yapmaktasınız.
Hipermetropisi ve şaşılığı olan bir bebeğin göz tembelliği olduğunu düşünerek sağlam gözünü kapattığınız var sayalım.
I. Sağlam gözde kapatarak yaptığınız hasarlar:
A.Kapatma sağlam gözü tembelleştirmek demektir. Beyinde görmeyi sağlayan bölgede hücre azalmasına, hücrelerin hacimlerinin küçülmesine, fonksiyonlarının kaybına neden olursunuz.
B.Gelişmekte olan göz fonksiyonların gelişimine olumsuz etkiler. Kapattığınız gözde birçok fonksiyonda bozulmalar olur. Birkaçına örnek verelim. 
Odaklama: Gözün gören noktaya görüntüyü düşürme yeteneğidir. Kapattıkça işlevini azaltırsınız. Göz tembelliği ve şaşılığa neden olursunuz.
 Fiksasyon: Gözü bir yerde tespit edebilme yeteneğini bozarsınız.
Akomodatif lag: Uyum gevşekliği ve gecikmesi. Gözün uzun kapatma saatleri ve aylarca süren tedavi uyum yapmada gevşeme ve gecikmelere neden olur. Bu gözde tembelleşme ve gizli kaymalara neden olur.
II. Tembel gözdeki durum:
A.Göz dibine düşen görüntü bozuk
çünkü
*Bebek gördüğü ile yetiniyor uyum yapmıyor.
*Görüntü silik, bulanık
*Görüntü artı numaradan dolayı iri
*Görüntü astigmattan dolayı eğri büğrü
*Görüntü gören nokta dışında (Eksantrik fiksasyon) Bu %40 daha az görmek demektir.
B.Uyum bozuk: Uyum gözde kameranın her mesafeyi netleştirmek için yaptığı zumun karşılığıdır. Önce uyum yetersizdir, gören noktaya görüntü net düşmemektedir. Bebek gördüğü ile yetinmekte uyum yapmamaktadır. Giderek beynin bulanık görme nedeniyle devamlı uyum yap uyarımı nedeniyle uyum fazlalığı oluşur. Gereğinden fazla uyum içe şaşılık ve bulanık görme nedenidir.
C.Supressiyon: İki gözde farklı görüntü nedeniyle çift görme vardır, beyin çift görmeyi gidermek için kayan gözün görüntüsünü gölgeler. (Supressiyon) Supressiyon iki göz açıkken vardır. Birini kapatınca kaybolur. Gözü kapatmak supressiyonu gidermez.
D. Yan bakış (Ekzantrik fiksasyon): Gözde kayma varsa görüntü %25-75 olayda gören nokta dışına düşer. Burası %40 daha az görür. Bebek burayı gören nokta olarak kullanır duruma gelmiştir, yer edinmiştir. Kapatsanız bile burayı kullanır. Farklı tedavilerle görüntü gören noktaya taşınmalıdır.
E.Odaklama: Uyum iki gözü odaklama tek gözü ilgilendirir. Tembel gözde odaklama da yeterli değildir, bebek odaklama zahmetine de girmemektedir. Sağlam gözü kapatarak tembel gözün odaklama fonksiyonunu geliştirmede yeterince yarar sağlayamazsınız. Özel odaklama egzersizi gereklidir.
F.Merkezi görme: Kapatma geniş alana (Göz dibine) yönelik tedavidir. Tedavi hasarın en fazla olduğu gören noktaya yönetilmelidir. Merkezi görme görmemizin can damarıdır, Okurken yazarken, yakına bakarken onu kullanırız. Tedavi merkezi görmeyi geliştirmede yoğunlaştırılmalıdır.
III. İki gözün ortak kullanımına yaptığınız hasarlar: Bebekte göz fonksiyonları henüz gelişmektedir. Gözün aşağıdaki fonksiyonlarını olumsuz etkilemektesiniz:
İki gözle tek görme:
Füzyon (Beyinde görüntü birleştirme)
Eş zamanlı algılama
Görüntü tamamlama
3 boyutlu görme
Uyum: Her mesafeyi netleştirme.
Fiksasyon (Gözü bir noktaya sabitleme)
Konverjans (İki gözü aynı noktada toplama)
Eye tracking (İzleme)
Perception (Algılama)
Ne yapmalı?  “Aktif göz tembelliği tedavisi” konusunda anlatılmaktadır. Geniş bilgi sasibebek.com sasivetembelgoz.com. goztembellıgıtedavisi.net

Main Midle Holder Not Insert
Main Right Holder Not Insert
Bottom Holder Not Insert