Dünyada Farklı Uygulamalar

Gözlüksüz görme, küçük numara ile görme, gözlüğü ilerletmeme, gözlük numarasını geriletme

          GÖZ KUSURLARINI GİDERMEDE DÜNYADA FARKLI UYGULAMALAR
       Bildiklerinizi unutun.  Dünyada gözlük kullananlar için ülkemizden çok farklı uygulamalar yapılmaktadır.
       Miyopta dünyada farklı uygulamalar yapılmaktadır: Miyop uzağı göremezliktir. Çocuğun yüzünü görmekteyiz ama uzakta oynayan çocukları net görmemekteyiz. Dünyada miyop uygulamaları bizden farklıdır. Nedir bunlar?
*Miyop oluşması önlenebilir. Genetik miyop oldukça azdır. Yaşam tarzı miyop’ u oluşturmaktadır.
*Küçük miyoplarda gözlüksüz görme sağlanabilir.
*Miyop’un ilerlemesi yavaşlatılabilir, durdurabilir,
*Miyop numarası geriletebilir.
*Miyop’ un göze verdiği tahribat önlenebilir.
     Hipermetroplarda ülkemizden farklı uygulamalar: Hipermetrop yakını göremezliktir. Göz ön arka çapı kısadır. Resimdeki çocuğun yüzünü göremezsiniz ama uzakta oynayan çocukları net görürsünüz.
*Hastalar uzakta gözlük kullanmamalıdır. Ülkemizde hem uzakta hem de yakında gözlük kullandırılmaktadır.
*Küçük hipermetroplar gözlüksüz görebilir.
*Hipermetroplar daha düşük numara ile görebilir.
*Hipermetrop’ da hatalı uygulamalar gözün tembelleşmesine neden olmaktadır.
     Astigmatsız bir görüş sizi bekliyor: Astigmat eğri ve yamuk görmektir. Hem miyopta hem hipermetropta astigmat bozukluğu olabilir. Dünyada astigmat için uygulamaları ülkemizden çok farklıdır.
*Astigmat oluşması önlenebilir.
*Astigmat azaltılabilir, giderilebilir.
     Yaş 40. Yakın görememe başlıyor: Prespiyopi 40 yaşından sonra yakını görememedir.
*Dünyada yeni uygulamalarla 50-55 yaşına kadar yakını gözlüksüz görme sağlanmaktadır.
*Yaşlandıkça göz içindeki lens elastikiyetini kaybeder ve giderek yakını görmede azalma ortaya çıkar.
*Bazı göz fonksiyonları canlı tutularak yakın görmemezlik daha ileri yaşlara ertelenir.
     Boşuna gözlük kullananlar: Birçok insan gereksiz yere, göz hekimlerinin yanlış uygulamaları nedeniyle gözlük kullanıyor. Küçük gözlük numaraları egzersizle düzeltilebilir ve gözlük takmaya gerek kalmaz. Hipermetrop uzağı gözlüksüz görür. Küçük astigmatlar gözün yamulması ile ilgilidir, önlem alınarak düzeltilebilir.  Göz fonksiyonlarının canlı tutulması gözlüksüz görmeyi sağlayacaktır.
     Dünyadaki miyop, hipermetrop, astigmat, prespiyop uygulamaları:
 Dünyadaki uygulamalardan siz de yararlanmalısınız. Boş yere gözlük takmamalısınız.
     Neden önemli? Siz veya çocuğunuz belki gözlüksüz görebilir veya daha ufak numarayla görebilir. Gözlük numarası azaltılabilir. Düşük numara ile görebilirsiniz.  Daha düşük  ile görebilme, gözde tembelleşmeme, her şeyi normale yakın büyüklüğünde görmek, ince cam için fazla para harcamamak demektir.
     Görme geliştirme merkezleri: Genelde bunlar bahçe içerisinde 2-3 katlı yerlerdir. Sadece görme geliştirme işi ile uğraşırlar. Şaşılık egzersizleri, göz tembelliği tedavisi, gözlüksüz görme, daha düşük numara ile görme, 40 yaşından sonra 10-15 yıl daha yakını gözlüksüz görme uygulamaları yaparlar. Ülkemizde böyle bir kuruluş henüz yoktur. İnternet üzerinden uygulama yapan birkaç firma vardır.
  
   Görme geliştirme paket programları: Tedaviler Home Therapy (Ev tedavisi) şeklinde uygulamalardır. Bilgisayar programları, kitaplar, egzersiz kartları, CD ler, özel gözlükler, basitleştirilmiş ev egzersiz aletlerinden oluşur.

     BATES AYRI BİR UYGULAMA
     Bates ile ilgili uygulamalar farklı bir konudur. Yukarıdaki anlatılanları karıştırmamak gerekir.  Geniş bilgi için “Bates ve Diğerleri” bölümüne bakınız.

En Çok Okunanlar