Hipermetropda Gözlüksüz Görme

Hipermetroplar uzağı gözlüksüz görebilir, yakını daha küçük numara ile görme sağlanabilir.

    HİPERMETROPTA UZAĞI GÖZLÜKSÜZ GÖRMEK
     Hipermetropi yakını görmemektir, uzağı net görürler. Artı gözlük camı ile düzeltilir. Hipermetrop doğuştan gelir, 7 yaşına kadar ilerler, 7-10 yaş arası sabit dönemdir, sonra giderek numara azalır. Gözün ön arka çapı
normalden kısadır. Görüntü gören noktanın arkasına düşmektedir. Hasta kalın gözlükle ve her şeyi iri görür.
    Bildiklerinizi unutun.  Dünyada hipermetrop gözlükle ilgili çok farklı uygulamalar yapılmaktadır.
*3 numara ve altı hipermetropların gözlüksüz görmesi sağlanmaktadır.
*3 numara üstü hipermetropların daha düşük numara ile görmesi sağlanmaktadır.
*Küçük numara ile görmesi sağlanarak cisimlerin normal boyutuna yakın görmesi sağlanmaktadır.
*Uzakta gözlük kullanmaya gerek kalmamaktadır.
*Düşük numara ile gördürmek göz tembelliğinin de önüne geçmektedir.
*Küçük astigmatlar giderilebilmektedir.
      Ülkemizde hipermetropi konusunda çok hatalı uygulamalar yapılmaktadır: Hipermetrop yandaki resimdeki gibi uzağı net, yakındakileri bulanık görür.
*Birçok insan gereksiz ve boş yere gözlük kullanmaktadır.
*Daha düşük gözlük numarası ile görecekken kalın gözlük takmaktadır.
*Göz tembelliğine zemin hazırlanmaktadır.
*Hipermetrop uzağı görür, ama uzakta da gözlük kullanmak zorunda bırakılmaktadır.
*Daha net görme için uygulamalar yapılmamaktadır.
*Yüksek numara nedeniyle hasta her şeyi iri görmektedirler.
     İki tip hipermetrop: Kişi aksiyal yani ön arka çap kısalığı veya ( az olarak da) refraktif yani kornea ve lens numarasında artı fazlalığı sonucu hipermetrop olabilir.
A.Aksiyal hipermetrop’ da durum: Yaptığınız dar odayı kullanışlı hale getirmektir:
*Göz doğuştan top gibidir.
*Görüntü göz dibinde sarı noktanın arkasına düşmektedir.
*Artı gözlük camı kullanılarak görüntünün sarı noktaya düşmesini, böylece net görmeyi sağlamak gerekir.
*Veya gözün odaklama ve uyum fonksiyonlarını geliştirerek bunu sağlamalısınız. Bu, daha düşük numara ile görmek ve uzağı da gözlüksüz görmek demektir.
*Bunun için göz içindeki lensin elastikiyetini artırmanız ve çevresindeki siliyer kasları güçlendirmeniz gerekir.
B.Refraktif hipermetropta durum: Gözün boyutları normaldir. Gözün odaklama ve uyum fonksiyonları geliştirilerek daha düşük numara ile görme sağlanabilir.
Göz numarası azalacak mı? Çok az azalacak. Asıl azalma 10 yaşından sonra başlayacak. Azalmaya takılmamalı, daha düşük numara ile daha net görme sağlanmaktadır.
Göz top gibi, tedavi ile uzuyor mu?    
* Bebekte göz ön arka uzunluğu doğumda 16 mm.dir. 5. haftadan itibaren 17 mm. olur. 16. Haftada 18 mm.yi bulur. 29.hafta da 19 mm. olur. 42-52. Hafta dolaylarında 20 mm.ye yaklaşır. 24 yaşında 23 mm.yi bulur.  Yani normal insanda göz gelişirken 16 mm.den 23 mm.ye uzar.
Hipermetrop’ ta durum: 10 yaşından itibaren 20 li yaşlara doğru insanın boyu nasıl uzarsa, ön arka çap da kısmen uzar. Uzamanın bitmesi 24 yaş civarıdır.
*Göz tedavi ile uzamıyor, gözün normal gelişimi ile uzama kendiliğinden sağlanıyor ve giderek göz numarası da azalıyor.
Bu tedavinin en önemli noktaları:
*Uzağı gözlüksüz görme,
*Daha düşük gözlük numarası ile görme,
*Göz tembelliği oluşmaması
*Şaşılık gelişmemesi
*Daha düşük gözlük numarası ile daha net ve iri olmayan görüş sağlanması,
* Fonksiyonların gerilememesi,
*Gözlüğün göz fonksiyonlarını üstlenmemesi,
*Gözlüğe bağımlı olmanın önlenmesidir.
12 yaş altı tehlikeli dönemdir: Göz tembelliği ve şaşılık riskiniz oldukça fazladır. Göz fonksiyonlarının gelişmesini 3 yaşına kadar büyük kısmını tamamlarken 12 yaşında bu gelişme tam olgunlaşır. Egzersizler şaşılık ve göz tembelliğinin önüne geçer.

       HİPERMETROPTA UZAĞI GÖZLÜKSÜZ GÖRME Özel kitaplar ve kurslar ile uzağı gözlüksüz veya yakını daha düşük numara ile görme şansı mutlaka kullanılmalıdır. Gözlük numarası azaldıkça daha net ve kendi büyüklüğünde görme sağlanabilir.

         HİPERMETROP TEDAVİSİNİ ANLAMAK
         İki arkadaş, ikisi de (+5.00) numara gözlüklü, ama biri gözlük kullanmadan görüyor, diğeri gözlüksüz göremiyor. Bir çocuk, anne gözlüğünü tak diye baskı yapıyor, o gözlüğünü takmıyor çünkü gözlüksüz görmeyi çözmüş. Başka bir çocuk gözlük takmazsa gözleri tembelleşir, içe şaşılık riski var. Ve başka bir çocuk astigmatı giderilmezse ömür boyu gözlük takacak.
     Aymazlık, ilgisizlik ve inat:  Bir eğitim ve araştırma hastanesinde benim yanımda uzman doktor şefini arıyor, “Polis adayına (+6.00) hipermetrop olmasına rağmen gözlüksüz görüyor, sağlam yazdım” sorun çıkar mı diye soruyor. Ama kendi kendine sormuyor ” Bu delikanlı neden gözlüksüz görüyor?  Ankara’ da bir özel göz hastanesinde 12 göz doktoruna hipermetroptaki bu durumları anlatınca cevapları “Biz bunu böyle görmedik.”  Onlara her biriniz birer hastayı bana yönlendirin, 5-6 ay sonra hastanızı kontrol edin, uzağı gözlüksüz görecekler dedim, gönderdiler mi hayır.
     İstanbul’da meşhur bir özel göz hastanesine böyle bir tedaviyi uygulayalım teklifinde bulundum. Cevap çok çirkin. “Biz lazerden para kazanıyoruz…”
    Olayı kavramak: Profesyonel futbolcuyu mahallede çocuklarla top oynamaya zorluyorsunuz. Her çektiği şut dışarıda, çünkü küçük sahaya uyum sağlayamıyor. Bir süre sonra alışıyor şutlar yerini bulmaya başlıyor. Hipermetropta göz top gibi, ön arka çap kısa. (+3.00) numarada 1 mm. (+6.00) numarada 2 mm (+8.00)–(+9.00) numarada 3 mm kısa. Görüntü sarı nokta (fovea) nın arkasına düşüyor. Gözün odaklama ve uyum fonksiyonlarını geliştirerek görüntünün sarı noktaya düşmesini sağlıyoruz. Gözü odaya benzetirsek, oda küçük ama özel uygulamalarla onu normal boyutlu oda işlevine hazırlıyoruz.
     Gözlük ver gönder, 6 ay sonra kontrole çağır,  göz tembel ise kapatma ver. Bizdeki uygulama budur. Ama işin aslı hipermetrop yakını görememedir. Uzakta gözlük taktırmayı gerektirmeyen bir uygulamalar gerekir.  Gözlüğe bağımlı yapamama, gözlüğe bağımlılığı azaltmak, gözlüğe bağımlılıktan kurtulma bu konunun önemli alt gruplarıdır. Bunu uygulamazsanız gözlük göz fonksiyonlarını üstlenir, fonksiyonlar geriler, göz gözlüğe uyum sağlar ve o çocuk ömür boyu gözlük takar.
     Farklı uygulamalar gerekiyor; sadece hipermetrop varsa, gözlerden biri daha yüksek numara ise, gözde tembellik varsa, gözde astigmat varsa, şaşılık varsa, şaşılık tehlikesi varsa… Gözü gözlüksüzlüğe, düşük numara ile görmeye, uzağı gözlüksüz göstermeye hazırlamak bir plan dâhilinde yapılmalıdır. Aksi halde gözü tembelleştirirsiniz.
     Hipermetropların derdi çok: Kalın gözlüğün psikolojik sorunları, dolu dolu görmeme, kaliteli görmeme, görüntünün ters yöne girmesi, astigmatın giderilmesi veya telafisi gibi hipermetropların oldukça fazla dertleri var. Bunlara çözüm üretmek zorundasınız. Gözlük yazıp göndermekle bunlara çözüm sağlayamazsınız.
     Karga ve göz tembelliği: Kargadan başka kuş bilmemek… Göz tembelliği tedavisini gözlerden birini kapatmak zannedenler hâlâ vazifedeler. Saat çalışmıyor, saati çalıştır diyoruz. Göz fonksiyonlarını çalışır hale getirerek göz tembelliğinden kurtar, gözü kapatarak çocuğa eziyet etme diyoruz. Çocuk yeterli odaklamıyor, yeterli uyum yapmıyor diyoruz. Tedavide özel gözlükler kullan diyoruz. Gözü açıp kapatan o gözlüklerin de yarar sağlamadığını, reklamlara kanmaması gerektiğini anlatıyoruz. Evde kaybettiğin anahtarı şehirde arama diyoruz, çocuk diffüz (yaygın) bakıyor, merkezi görmesini geliştirin diyoruz…
     Astigmat göz üzerindeki baskılardan gözün yamulması, buna bağlı göz ön merceğinin kırışmasıdır. Düzeltilmedikçe çocuk ömür boyu gözlük takar. Göz dokuları yumuşakken, göz kasları sertleşmeden bu baskıların kaldırılması, gözde dengelerin yeniden kurulması gerekmektedir.
     Gözün ön arka çapı 20 yaşına kadar 1 mm. kadar uzar ve göz numarası (+3.00) kadar azalır. Hesabınızı ona göre yapın.            
        BİR ÇOCUĞA KADER ÇİZMEK
+6.00+1.00 180 derece gözlüğü olan bir çocuk 18 yaşına gelince kullanacağı gözlük +3.00 +1.00 180 derece olacak ve ömür boyu gözlük takacak. İyi anne-baba ve iyi göz doktoru burada belli olacak. Bu çocuk göz fonksiyonlarını bozmamışsa, göz fonksiyonlarını gözlük üstlenmemişse, gözlüğe bağımlı olmamışsa uzağı gözlüksüz görecek. Astigmat giderilmezse ömür boyu gözlük takman zorunda kalacak. Burada astigmatı göz kapaklarının gerginliği ve baskısı yapmaktadır.
     “Görme geliştirme” artık başlı başına bir ilgi alanı. Ülkemiz için gecikilmiş, ihmal edilmiş bir durum. Sıkıntısını halkımız çekti.  Yurt dışında sadece bu işle uğraşan kuruluşlar var.
     Ve bizim doktorlar… Hasta arıyor, fikir soruyor. Şu incelemeleri yaptırın diyoruz. Göz doktorlarımız en büyük engel. Ne gerek, neden istiyor, ne olacakmış… Bir göz doktoru istiyor  “Yazmak mı zoruna gidiyor…”  En iyi ben bilirim psikolojisi olsa gerek.    Main Midle Holder Not Insert
Main Right Holder Not Insert
Bottom Holder Not Insert