Astigmatta Gözlüksüz Görme

Astigmatı oluşturmama, gözlüksüz görme, astigmatı azaltmak mümkün.

Bildiklerinizi unutun.  Dünyada gözlükle ilgili çok farklı uygulamalar yapılmaktadır.
Astigmatsız bir görüş siz bekliyor:
Astigmat eğri ve yamuk görmektir. Hem miyopta hem hipermetropta astigmat bozukluğu olabilir.  Astigmat göz ön merceğinin (Kornea) veya göz içindeki lensin eğriliği veya yamukluğudur. En çok da korneanın eğriliğidir.  Görüntü hem uzakta bulanık hem de yamuktur.  Gözün yatay ve dikey veya verev (oblik) eksenlerinin farklı kırma değerlerinde olmasıdır. Astigmatlar doğuştan gelen kusurlardır. Sonradan oluşması kornea ve lensin bozukluklarında ortaya çıkar. Göz üzerine en ufak baskı astigmata neden olur. Top şeklindeki göz yamulur. Korneadaki çok hafif kırışma astigmata neden olur.
Astigmat önemli baş ağrısı nedenidir. Gözlükle düzeltilse bile netlik yeterli değildir.
Dünyada astigmat için uygulamaları ülkemizden çok farklı.
*Astigmat oluşmasını önleyebilirsiniz.
*Astigmatlı gözler gözlüksüz görebilmektedir.
*Astigmat azaltılabilir.
Astigmatı azaltmak ve küçük astigmatları gidermek amacıyla özel tedavi yöntemi geliştirmiş ve dünyada uygulanmaktadır.
Astigmat her yaşta egzersizle düzelir mi? Gözün beyaz kısmı ve kornea normal sertleşmesine 20li yaşlarda kavuşur. Bu yaşlara kadar tedavi daha başarılıdır.
Astigmat neden gözlüksüz düzeltilmelidir? Astigmatta gözlük veya lensle düzeltilse bile görüş normal göz gibi net değildir.
Astigmat önemli göz tembelliği nedenidir. Gören noktaya görüntünün silik ve çizgi halinde düşmesi göz tembelliğine neden olur.
Astigmatlarda göz egzersizleri. Ufak değişimler büyük hasarlara neden olmaktadır. Göz üzerinde astigmata neden olan tüm baskılar egzersizle kaldırılmalıdır.
Görme geliştirme paket programları: Home Therapy (Ev tedavisi) şeklinde uygulamalardır. Bilgisayar programları, kitaplar, CDler, basitleştirilmiş ev egzersiz aletlerinden oluşur.
Siz nasıl yararlanabilirsiniz? Bunların çoğu Amerikan firmalarıdır. Böyle bir programı internetten Visa Kart ile satın alabilirsiniz. Veya sizin için temin edecek firmalardan sağlayabilirsiniz     

       ASTİGMATTA GÖZLÜKSÜZ GÖRME
     Astigmat göz ön merceği korneanın ve daha az olarak göz içindeki lensin eğriliğine bağlı yamuk görmedir. Astigmat miyop veya hipermetrop olur. Gözün ön arka çapı normalden kısa ise artı (Hipermetrop astigmat), uzun ise eksi (miyop astigmat) ortaya çıkar.
      ASTİGMAT NEDEN DÜZELTİLMELİ?
     Gözlükle görme normal göz gibi mükemmel görmeyi sağlamaz. Astigmatın gözlükle düzeltilmesinde görme daha yetersizdir. Astigmatın yüksek tutulması çukur gösterir, bastığınız yeri tam görmeme sonucu tökezlemeye neden olur. Hasta başım dönüyor der. Yakını okurken rahatsız olur. Ama bebek ve çocuk bunu ifade edemez, bu sıkıntıya katlanır. Astigmatın 2/3 ü verilerek bu sıkıntılar giderilebilir.
     Astigmat önemli göz tembelliği nedenidir. İnatçı ve tekrarlayan göz tembelliğinde 1.5 numara üzeri astigmat vardır. Artı numaralı çocuklarda görme gayretiyle düzeltilememesi nedeniyle şaşılık ortaya çıkmasına neden olur.
     Bankacıların, mimarların, gün boyu bilgisayar başında olanların astigmatın mutlaka düzeltilmesi gerekmektedir.
     
      FARKLI BİR YÖNTEM: EGZERSİZLE ASTİGMATI DÜZELTME
     Bates yönteminden oldukça farklı bir uygulamadır. Bates’ e göre görmemezlik zihni bozukluk sonucudur, göz sadece duyu organıdır. Bates olayı zihinde düzeltmeyi hedeflemektedir.
   Egzersizle astigmat düzeltme uzak doğu yöntemidir. Çoğu Bates uygulayıcısı da kitaplarına eklemiştir. Zihinsel değil fiziksel bir tedavi uygulamasıdır.
     Olayın teknik yönü: Astigmatta göz kasları arasındaki dengenin bozulması gözde yamulmaya neden olur. Kornea ve lens kırışır, astigmat oluşur. Gözün ön arka çapının normalden kısa olursa art, uzun olursa eksi astigmat ortaya çıkar. Astigmat 90 veya 180 derecelerde olur. Oblik kaslardaki gerdirmelerin fazla olması eksenin 45 veya 135 eksenlerinde olmasına neden olur. Çoklu kasların gerdirmesi astigmatın diğer eksenlerde de olmasına neden olur.
      ARTI VEYA EKSİ ASTİGMATTA FARKLI UYGULAMALAR
Gözlüksüz görme miyopta hipermetropta farklı bir uygulamayı gerektirir. Miyop veya hipermetrop astigmatta da farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Miks astigmat hem yakını ve hem de uzağı görmez. Hem artının hem de eksinin bulunduğu miks astigmatlar çok farklı uygulamalar gerektirir.
      DOĞUŞTAN ASTİGMAT OLDUKÇA AZ
      Göz top gibi değil hafif yumurta gibidir. Hipermetrop doğuştan gözün top gibi olması yani ön arka çapının kısa olması sonucudur. Bebeğin görme gayretine girmesi göz dış kasları arası dengeyi bozar astigmat oluşur. Bu tedavi edilmezse kalıcı olur. Astigmat göz tembelliği nedenidir. Görme gayreti artı ve eksi Sferik değeri düzeltirken astigmatı telafi edemez. Unutmayın, astigmatta gözlük de takılsa yeterli netlik sağlanmaz.
      BEBEKLERDE DE ASTİGMAT AZ
     Bebekler görme gayretine girmez gördükleri ile yetinir. Bu göz küresi üzerine baskı olmaması demektir. Miyop da zaten okul çağında başlar ve ilerler. Okul stresi, yakın okuma anında göz üzerine baskı miyop’ u ortaya çıkartır ve ilerletir.
      BEBEKLER ÇOK ŞANSLI ÇOCUKLAR ŞANSLI
     Astigmat egzersizlerinde 3 yaş altı bebekler çok şanslıdır. Kaslar arası dengesizlik sonucu gözde yamulma söz konusudur. Top gibi göz sizin fark edemeyeceğiniz kadar az yamulur ama göz ön merceği kornea’ da hafif kırışma yapar.  Bu görmeyi bozar, farkına varılmazsa gözde tembellik oluşturur. Astigmat gözlük de taksa yeterince net görmez.
    Astigmat kolay egzersizlerle düzelir. Egzersizle göz üzerindeki baskılar ortadan kaldırılır, kaslar arası denge kurulur.
Mutlaka ve mutlaka 12 yaş altındaki astigmatlı çocuklarda uygulama önerilmektedir.
      12 YAŞINDAN SONRA
     Astigmat tedavisi yaptırmalı mıyım? Yaşınız ne olursa olsun astigmat egzersizlerini uygulamalısınız. Günlük yarım saatlik bir egzersiz yarar sağlayacaktır. Bu konudaki egzersiz kitabı ile bunu sağlayabilirsiniz.
 
 
            
Main Midle Holder Not Insert
Main Right Holder Not Insert
Bottom Holder Not Insert