Hapishanede Volta Atan Adam

Ülkemizde hipermetropi (Artı gözlük) uygulamaları başka bir komedidir. Hipermetrop yakını görmemezliktir, uzakta da kullandırırlar. Şaşılık tedavisi yaparken hapishanede volta atan adamı köşeye hapsederler... Göz tembelliği tedavisi yaparken iyi bir odaklamayı sağlamak yerine sağlam gözü kapatmak gibi komik ve zararlı bir uygulamaya giderler...

     Ülkemizde hipermetropi (Artı gözlük)  uygulamaları tam bir komedidir. Hipermetrop yakını görmemezlik, iken uzakta da kullandırırlar. Gözlük baskısı ile şaşılık düzeltirler tüm göz sistemini alt üst ederler.
     Neden hapishanedeki adam benzetmesi?
Hapishanedeki adam avluda gidip gelerek volta atar. Onu köşede sıkıştırır, hareketini engellerseniz isyan eder. Gözlük camı vermede de benzer durum var. Gözlük numarasını tam verdiğiniz zaman göz içinde her mesafeye netlik sağlamak için zum yapan merceği hapsetmiş olursunuz. Bu gözlük baskısıyla şaşılık tedavisi yapan göz hekimler hastaların gözlerine böyle zarar vermektedir. Nedir bunlar?
*Akomodatif lag: Uyumun gecikmesi, gevşemesi.
*Konverjans yetmezliği. Yakında iki gözü aynı noktada toplayamama.
*Dışa şaşılık
*Odaklama yetersizliği
*İçe kayan gözü dışa iterken sağlam orta hatta olan gözü de dışa itmektesiniz. Bu sağlam gözde dışa kayma içe şaşı gözde kısmen içe şaşılıkta düzelme demektir.
     Ne kadar başarılısınız? Volta atma mesafesini ne kadar geniş tutabilirseniz o kadar başarılısınız. Gözde odaklamanız ne kadar kuvvetliyse o kadar düşük numara ile görürsünüz, uzakta gözlük takmazsınız, göz tembelliğiniz olmaz, tüm göz alanını kullanırsınız.
*Küçük artı numara: Ne kadar küçük artı numara ile görebiliyorsanız sistem o kadar mükemmel demektir.
*Tüm göz alanını kullanabilmek: Göz dibinde merkezi ve çevresel görme alanı vardır. Tüm alanı kullanmak her yeri net görme demektir. Kullanamayanlar bazı alanları silik görür.
*Gözde tembelleşme: Volta mesafesi kısaldıkça adam tembelleşir. Gözde de odaklama yetersiz oldukça göz tembelleşir.

     Göz hekiminiz artı gözlük uygulamasında başarılı mı?
*Hipermetrop yakını görememektir. Çocuk uzakta da gözlük kullanma gereksinimi duyuyorsa uygulama başarısızdır.
*3 numara ve altı hipermetrop gözlüksüz görebilir. 3-6 numara arası hipermetrop sadece yakında gözlük kullanacak duruma getirilebilir. Bu yapılamamışsa gözlük uygulaması başarısızdır.
*Karşıya bakışta ve yakında tüm alan net görülmelidir. Bunu göz hekimi muayenede belirlenebilir. Çocuk küçükse egzersizlerle tüm alan kullanılmıyor gibi uygulama yapılmalıdır.
*Göz tembelliğiniz düzelmiyor ve düzelmesine rağmen bir süre sonra tekrarlıyorsa hipermetrop gözlük tedaviniz başarısızdır.

Main Midle Holder Not Insert
Main Right Holder Not Insert
Bottom Holder Not Insert