Meslekler ve Göz Egzersizleri

Gözlere daha fazla beceri kazandırın. Mesleklerin uygulanması anında çıkacak sorunları önleyin. İşe daha kolay uyum sağlayın.

     Tek tip elbise giyilir mi? Herkesin aynı tulumu giydiğini düşünün. Mantığınız almıyor. Mesleğe göre gözde bozukluklar gelişir. Veya mesleğe göre gözün bazı fonksiyonlarını daha fazla geliştirmek gerekir. Gelişmiş ülkelerde bu konuda özel kurslar vardır, işe alınırken o kurslardan belge almak gerekiyor. Bizde de uygulamalar başladı.
Göz doktoru: Aşağıdaki anlatılanlar için hangi göz doktorunun size zaman ayıracağını düşünüyorsunuz?
Durumunuzun belirlenmesi: Bunlar bu konuda uzmanlaşmış, gerekli alet, donanım, bilgi birikimi olan ve size yeterli bir zaman ayırabilecek bir göz hekimine başvurmalısınız. Durumun  belirlenmesi yetmez, tedavide de deneyiminin olması gerekmektedir.
İşin özü konunun özeti: Kişinin iki gözle tek görme yönünden değerlendirilmesi gerekir:
Her meslek için geçerlidir. İki gözle tek görme mükemmel görmenin karşılığıdır. Böyle bir kişi
*Her iki gözü de 10/10 görür. Bu yetmez; kaliteli ve net görmeli, merkezi görme gelişmiş olmalıdır. Her iki gözde görüntü gören noktada olmalı, ekzantrik fiksasyon olmamalı.
*Her iki gözünü de eş değerde ve aynı anda kullanır.
*Füzyon yatay, dikey ve verev yönlerde normal değerlerdedir, eş zamanlı algılar, görüntü tamamlaması ve 3 boyutlu görmesi normal düzeydedir.
*Şaşılığı yoktur, 3-5 derece dikkat çekmeyen şaşılığı da yoktur.
*Konverjans yetmezliği, diverjans fazlalığı yoktur, gözleri aynı noktada rahat birleştirir.
*Göz kaslarının tonusu (Gerginliği) ve kappa açısı normal düzeydedir.
*Uyumu normal düzeydedir, gevşek veya güçlü değildir. *Normal odaklama, fiksasyon (gözü bir noktada tespit), izl eme fonksiyonlarına sahiptir.
     Mesleğe göre gelişen bozukluklar nelerdir?
Uyum gücünün artması: Okul çocuklarında, bankacılarda, gününü bilgisayar başında geçirenlerde, aşırı yakın çalışması olanlarda uyum güçlenir, miyop artar, baş ağrısı ve yorgunluk ortaya çıkar. Yakın çalışması olanlarda uyumu gevşetmek gerekmektedir.
Konverjans yetmezliği: aşırı yakın çalışma iki gözü aynı noktada toplamada yetersizliğe ve gözlerde hafif dışa kaymalara neden olur.
3 boyutlu görme: Aşırı yakın çalışmalar küçük göz kaymalarına neden olur ve 3 boyutlu görme yeteneği azalır.
Uyum-konverjans dengesi: Konverjans ve uyum bir denge halinde çalışır, aşırı yakın çalışma bu dengeyi bozar.
Saatçi-laborant-mücevheratçı: Tek gözüne uygulanan aletler nedeniyle iki gözle tek görme bozulur, konverjans yetmezliği ve dışa kayma gelişir.
      Nedir kazandırılan beceriler?
      Göz fonksiyonlarını canlı tutmak gerekiyor. Bunlar uyum, odaklama, izleme, konverjans… İki gözü birlikte kullanma,3 boyutlu görme
Temel egzersiz ve uygulamalar:
İki gözle tek görme: Mükemmel görmenin karşılığıdır, İki gözle tek görmeyi bozan nedenler ortadan kaldırılmalı ve egzersizlerle mutlaka iki gözle tek görme sağlanmalıdır.
Uyumu gevşetmek: Devamlı yakına bakmak uyumu kasar, güçlendir. Derse çalışan çocukların, çok okuyanların, bankacıların, devamlı bilgisayar başında olanların önemli sorunudur. Çok sayıda en az 5-10 saniye süren sürelerle 5-6 metre mesafeye bakarak uyum gevşetilmelidir.
Uyumu güçlendirmek: Gevşek uyumda gözler hafif dışarı kayar. Konverjans yetmezliğinde, dışa şaşılıklarda uyumu güçlendirme egzersizi ile gözler aynı noktada toplanır.
Konverjansı güçlendirmek: İki gözün aynı noktada birleştirilmesi net görme için gereklidir. Okurken yazarken bilgisayara bakarken önemlidir. Konverjans yetmezliğinde bir göz daha fazla kullanılır. Parmak egzersizi kolay bir yöntemdir ama genellikle hastalar devam etmez.
Gözyaşını devamlı yenilemek: Devamlı bir noktaya bakmak göz kırpma hareketlerini azaltır. Gözyaşı salınımı göz kırpma hareketleri ile artar.
      Mesleklere göre hangi uygulamalar gerekiyor?
      Önce herkes için mükemmel görmenin sağlanması yaşamın tadı için gereklidir. Evde 3 boyutlu bir film seyrediyorsanız şaşı bebeğiniz, göz tembelliği olan çocuğunuz 3 boyutlu görmeyecektir.
      ÖĞRENCİLER
      Olayın en önemli mağdurudur. Çocuklar göz doktoruna gözüm yoruluyor diye gelir ama basit bir göz damlası ile geçiştirilir. Çocuk okumaya yazmaya isteksiz, Okulda başarısızdır.
Gözlüğe yapılacak düzenleme: Artı numaralarda gözün fonksiyonları canlı tutularak daha düşük numara ile görmesi sağlanmalıdır. Bu daha net görme ve kalın cam ve yüksek astigmattan kaynaklanan  aberasyon (saçıntı) ile yüksek numaralı camın neden olduğu iri, küçük veya yamuk görmeyi azaltır. (Bakın gözlüksüz görme)
Pantoskopik açı (Gözlükte bakış açısı) Oturulan koltuğa, kitap ve bilgisayara ve çocuğun boyuna göre gözlüğün bakış açısının düzenlenmesi gerekir. Pantoskopik açı 7 derecelik standart ayardadır. Gözlükçülerde olan Pantoskopi penseti ile 22 dereceye kadar düzenleme yapılmaktadır. Göz doktorlarınız herkese tek tip elbise giydirmektedir.
*Düzeltilmemesi baş ağrısı, gözde çabuk yorulma ve net görmeme nedenidir.
*Gözlük pantoskopik açıda düzeltme yapılacak özellikte seçilmelidir.
*Numara arttıkça pantoskopik açı da artırılmalıdır.
Uyumun gevşetilmesi: Uzun yakın çalışmalarında uyum güçlenir. Baş ağrısı, yorgunluk ortaya çıkar. Okuma, yazma anında, bilgisayar uğraşılarında 5-6 dakikada bir 10-15 saniye kadar 5-6 metre uzağa bakarak uyumun gevşemesi sağlanmalıdır.
Miyop gözlük kullananlar: Uyumun güçlü olması miyopta ilerleme nedenidir. Aşırı yakın çalışma güçlü uyum ve göz dışı kaslarının göz küresine baskı yapıp balon etkisi yaparak gözün ön arka çapının uzamasına ve dolayısı ile miyopta göz numarasının ilerlemesine neden olur. Uzağa bakışı artırmak miyop ilerlemesinin durdurulmasında en önemli koruyucu tedavidir. Eski düşük numaralı gözlükler atılmamalı ve yakın okumalarda kullanılmalıdır.
Konverjans yetmezliği: Yakına bakarken iki gözün aynı noktaya bakabilmesidir. Varlığı belirlenmeli, varsa tedavi edilmelidir.
İki gözü kullanma: Beyin iyiyi seçer ve iyi gören gözü daha fazla kullanıma sokar. Herkes iyi gördüğünü zannetmekte bir gözü daha fazla kullandığını bilmemektedir.
Artı gözlüklerde durum: Küçük numara ile görme, gözlüğe açı vermek gerekmektedir.
Göz tembelliği: Göz fonksiyonlarını canlı tutmak zaten göz tembelliğini düzeltecektir. Gözü kapattırmak olayı kavramayan göz doktorlarının hastasına zarar veren uygulamasıdır.
Çözüm göz fonksiyonlarını canlı tutulmakta: Gözün odaklama, uyum, izleme, algılama, merkezi görme, konverjans, diverjans gibi onlarca fonksiyonunun canlı tutulması ile mümkündür. Bunlar “Gözlüksüz görme” bölümünde anlatılmaktadır.
     BANKACILAR VE GÜN BOYU BİLGİSAYAR BAŞINDAKİLER
Bankacıların ve gün boyu bilgisayar başında olanların gözlerine daha fazla özen göstermeleri gerekmektedir.
      Gözlüksüz görenler:
Göz sisteminin değerlendirilmesi: Bankacıların, gün boyu ekran başında olanların mutlaka iki gözle tek görme yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda anlatılan iki gözle tek görme mutlaka sağlanmalıdır.
Göz kuruluğu önemlidir. Devamlı göz kırpma yaparak gözyaşı salınımı artırılmalıdır. Günlük gerekli su oranı sağlanmalıdır. Yine de gerekirse suni gözyaşı kullanılmalıdır.
Koltuk ve ekran: Boya göre ekranı ortalayacak şekilde koltuk boyu ayarlanmalıdır.
Göz fonksiyonlarını canlı tutulmak: Gözün odaklama, uyum, izleme, algılama, merkezi görme, konverjans, diverjans gibi onlarca fonksiyonunun canlı tutulması ile mükemmel görme ve baş ağrısı ve yorgunluğun önüne geçmek mümkündür.
Akşam: Gözü dinlendiren, uyumu gevşeten özel gözlükler mutlaka kullanılmalıdır. (0 530 291 55 65)
     Gözlük kullananlar:
Gözlük ve gözlük kullanımı ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekir.
Ekrana göre gözlük numarasına düzenleme: Bilgisayar başında gününü geçirenler için gözlük numarası uyumun normal düzeyde olacağı şekilde düzenlenmelidir. Gevşek uyum veya güçlü uyum yorgunluk ve baş ağrısı, net ve kaliteli görmemek demekti
Pantoskopik açı: Oturulan koltuğa, ekrana ve boya göre gözlüğün bakış açısının düzenlenmesi gerekir. Pantoskopik açı 7 derecelik standart ayardadır. Gözlükçülerde olan Pantoskopi penseti ile 22 dereceye adar düzenleme yapılmaktadır. Doktorlarınız herkese tek tip elbise giydirmektedir.
Boya göre gözlüğe açı verme gerekmektedir: 160 boyundaki biri standart pantoskopik açı ile bakabilir. 175 civarı biri için pantoskopik açı mutlaka artırılmalıdır.
Uyumun gevşetilmesi: 5 metreden uzaklara bakmakla sağlanabilir. Bir bankacı buna çözüm sağlayabilir mi? Karşısında devamlı bir adam duruyorsa zor. Akşam mutlaka uyum gevşetici gözlük takmalıdır.
      CERRAHLAR, DİŞ HEKİMLERİ
Bu meslekler için 3 boyutlu görmenin, ufak göz kaymalarının, konverjans yetmezliğinin, varsa ekzantrik fiksasyonun düzeltilmesi mutlaka gereklidir. Özellikle bir diş hekimi için bunların normal düzeyde olması çok önemlidir.
     SÜRÜCÜLER
Tüm sürücülerin özel muayeneden geçmesi ve gözlerinin iyi olması gerekmektedir. Mevzuatın azalması, kapsamlı muayenenin fazla eleman istemesi, insanları araba gibi yararlı bir araçtan mahrum bırakmamak isteği nedeniyle kişiye tolerans gösterilmektedir. Derinlik hissinin yetersiz olması en önemli kaza nedenlerindendir. Kişi iki araba arasındaki mesafeyi kestiremez. Park etmekte zorlanır.
     PİLOTLAR
Mükemmel görmeli ve iki gözle tek görme sağlanmalıdır. Pilotların periyodik muayeneleri zaten yapılmaktadır.
      POLİSLER, ASKERLER
Her iki gözün iyi görmesinin yanı sıra, merkezi görme, odaklama ve 3 boyutlu görmenin çok gelişmiş olması gerekmektedir. Yurt dışındaki uygulamalarda polis adayların bu konuda sertifika almaları gerekmektedir.
     SPORCULAR
Bazı spor dalları için 3 boyutlu görme önemlidir. Futbolcular, tenisçiler, masa topu oyuncuları, beyzbolcular… Bunlarda 3 boyutlu görmenin ve odaklamanın geliştirilmesi önemlidir.
      GARSONLAR
3 boyutlu görme yemek servisi yapan bir kişi için çok önemlidir. Derinlik görmesi bozuk bir garson taşıma ve servis anında sorun çıkaracaktır.
     SAATÇİLER, MÜCEVHERATÇILAR, MİKROSKOP BAŞINDAKİ LABORANTLAR
3 meslek grubu da tek gözünü daha fazla kullanırlar. Bunlarda dışa kayma ve konverjans yetmezliği gelişir.

En Çok Okunanlar