Bates ve Diğerleri

Dr. W.Bates'in başlattığı gözlüksüz görme geliştirilerek günümüzde çok sayıda doktor tarafından uygulanmaktadır.

      DÜNYADA GÖRME GELİŞTİRME UYGULAMALARI
    
Çin miyopun ve miyop yüksekliğinin en fazla olduğu dünya ülkesidir. Çin sağlık bakanlığı günün değişik saatlerinde işyerlerinde ve okullarda miyop ilerlemesini engelleyen egzersizler yaptırarak miyop oluşması ve ilerlemesinin önüne geçmektedir.   
     Dr. William Bates Amerika. Dr. William Bates 1920 de gözlüksüz görme yöntemini açıkladı. Hala dünyada kullanılıyor ama daha da geliştirilerek. Yöntemin temel düşüncesi
*Beden oluşan bozuklukları kendisi düzeltir. Kemik kırılınca kaynar, ciltteki yara iyileşir. Göz de kendi bozukluğunu giderir.
    Bates uygulayıcıları: Dr. Bates yöntemi Bates uygulayıcıları tarafından geliştirildi, çeşitlendirildi. Dünyada uygulanan tüm yöntemler az çok aynıdır.
*Gözlük takmak yükü gözlüğe vermektir ve göz fonksiyonlarının giderek zayıflatır. Bu göz numarasında artış demektir. Uyum, odaklama, izleme, fiksasyon, konverjans gibi göz fonksiyonları egzersizle canlı tutulmalıdır.
*Göz üzerindeki baskılar kaldırılmalıdır. Baskılar gözde ön arka çapını uzamasına ve korneanın dikleşmesine neden olmaktadır.
*Göz ve çevresindeki dokularının gevşetilmesi, göz kaslarının egzersizle bir denge içinde çalıştırılması gerileyen, kaybolan, tembelleşen göz fonksiyonlarını yeniden geliştirip normal duruma getirmektir.
*Miyopta göz dokularının beslenme bozukluğu kanlanmayı artıran egzersizlerle giderilmelidir.
Uzak doğu yöntemler: Miyoptan en fazla muzdarip olanlar uzak doğu ülkeleridir. İlerlemenin önüne geçmek için her gün zorunlu uygulamalar yapılmış ve yüksek numaraların önüne geçilmiştir.
Batıdaki merkezler: Görme geliştirme merkezleri genelde özel klinik olarak çalışmaktadır. Büyük hastaneler bu özel uygulamalara zaman ayıramamaktadır. Özel bölümler, yetişkin elemanlar gerektirmektedir. Paket program uygulamaları yine doktor kontrolü altında yapılmaktadır. Sadece kitabını satanlar vardır, ama bu iş mutlaka göz doktoru kontrolünde yapılmalıdır.
Uzun yıllar: Bu tedaviler uzun yıllardır uygulanıyor. Ülkemizde yeni yeni gündeme gelmektedir.                     
Her yaş: Göz egzersizleri her yaş için geçerlidir. Bebeklerden tutun da 50-60 lı hastalara bu tedavi uygulanmaktadır.
Çok sayıda klinik: Yöntemler genelde az çok aynıdır. Firmalar kendi yöntemimiz diye aynı hizmeti sunmaktadır.
Başarılı mı? Amerika’ da tedavi için garanti belgeleri verilmekte ve bankaya yatırılan para tedavi süresince çekilmemektedir. Noter anlaşmaları ile başarı sağlanmamışsa parasını çekenler de ilan edilmektedir. Demek ki başarı iyi ve sonuç yüz güldürücüdür.        
Ülkemizdeki durum: Bu iş başlı başına bir uğraşı, eleman, yer ve SGK tarafından ödeme gerektirmektedir.
* Hekimler uğraşmasa bile konuyu bilerek hastaya zararlı olmaktan kaçınmalıdır.
*Basit egzersizleri bilmeleri dahi hastaya yararlı olacaktır.                               

       GÖZLÜKSÜZ GÖRMEYİ SAVUNANLAR  200 yıldır gözlüksüz görme yöntemleri konuşulmaktadır. Konunun ana hatları şöyledir:
*Görme olayı zihinseldir, göz sadece duyu organlarından biridir.
*İnsan vücudu normal, sağlıklı ve mükemmel görmeye göre planlanmıştır.
*İnsan vücudu kendi düzenini kendi korur. Kırılan kemik kaynar, yara kendiliğinden iyileşir
*Oluşturulacak yaşam tarzı ile gözlükle düzeltilebilen görme bozukluğu oluşmasının önüne geçilmelidir.
*Fonksiyonların canlı tutulması bu düzelmeyi hızlandıracaktır.
*Gözlük göz fonksiyonlarını üstlendikçe göz fonksiyonları giderek daha fazla zayıflar. Tedavi anında gözlük kullanılmamalıdır.
*Göz hekimi her kontrole gidişte gözlük numarasını artırarak azalan görmeyi telafiye gider. Bu mesleki hata ve gözlükte devamlı artış demektir.    
      Dr. Bates’ e göre
*Doğanın tekniği: Uyguladığı teknik kendi tekniği olmayıp doğanın uyguladığı tekniktir. Kırılan kemik kaynar, kesilen yara doğal olarak iyileşir. Yanık kendiliğinden kapanır. Görme yeteneğimiz de doğal yöntemlerle iyileşir. İyileşmeyi ilave egzersizlerle hızlandırabilirsiniz.
*Görme hataları: Bulanık görme başlayınca kişi gözlük veya lense yönelir. Bunlar doğal olmayıp görme hatalarını da iyileştirmez.
*Çare değil: Gözlükler, kontak lensler, ameliyat ve ilaçlar yeniden net görmeye tek çare değildir.
*Mükemmel görme: Kişi 10/10 görmenin ötesinde mükemmel görmeye ulaşabileceği bilincinde olmalıdır.
*Beklenti: Onlarca yıl gözlük veya lens kullanıp doğal görme prensipleri öğrenir öğrenmez hemen yeniden net görmeye geçiş beklenmemelidir.
     Dr. Bates egzersizleri
*Egzersiz: Bates uygulamaları “ Görme egzersizleri” içermemektedir.
 *Görme kusurları kasın zayıflığı sonucu değil, gerilmiş göz kasları nedeniyledir. Göz kasları çalıştırmak yerine gevşetilmelidir.
*Gevşeme: Doğal görmede en önemli etken gevşemedir.
*Zihni gevşetmek: Zihinsel stres bulanık görmeye neden olur. Yalnız göz kaslarını değil zihni gevşetmek gerekir. Görme zihinsel olaylar sonucunda gerçekleşir. Göz ve göz kasları ise beyinden aldıkları uyarımı uygular.
*Tüm gün: Doğal görme alışkanlıkları tüm gün uygulanmalıve alışkanlık haline getirilmelidir. Yanlış alışkanlıklar günün geri kalan kısmında sürdürülüyorsa, gelişme sağlanamaz.
*Yanlış alışkanlıklar: Yanlış görme alışkanlıkları kökleşmeden çocuklara doğal görme eğitimi uygulanmalıdır. *Yaş: Çocukta daha kısa sürede sonuç alınır.
      BATES UYGULAYICILARI    Dr. Bates’ den sonra uygulamaları devam edilmiş, geliştirilmiş, sistemleştirilmiştir. Amerika, Kanada, Hollanda, Danimarka, Hindistan’ da meşhur Bates uygulayıcıları vardır.
      SEE CLEARLY EXERCİSES   American Vision Institute (AVI) nin 4 doktoru ( Merrill Allen, O.D. Ph.D., Steven Beresford, Ph.D., David Muris, O.D., and the Francis Young, PhD) tarafından geliştirilen egzersizlerdir. Bates egzersizleri biraz daha genişletilmiş ve geliştirilmiştir.
     LEO ANGART     Leo Angart Danimarkalıdır ve 1970’lerin başından beri Hong Kong’da yaşamaktadır. Çeşitli ülkelerde danışman ve eğitmen olarak Nöro-Lenguistik Programlama, Hipnoz ve Pranik Şifa konularında hizmet sunmaktadır.
     Gözlüksüz görme konusundaki çalışmalar başlayalı 200 seneyi geçti. Yaş ilerledikçe gözlerin bozulduğunu, gözlük kullanmaktan başka yapacak şey olmadığını ve göz bozukluğu ilerledikçe gözlüğün de uygun aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini savunmalar doğru değildir.
      LEO ANGART’ a göre:
1. Görmenin % 90’ı zihinseldir. Gözler sadece duyu organlarıdır. Gerçek görme olayı, beynin arka tarafında, iki görüntünün üst üste düşerek üç boyutlu bir görüntü oluşturmasıyla gerçekleşir.
2. Doğal olanı iyi görmektir. Hepimiz mükemmel görme yeteneği ile doğarız. Görme özürlü doğanlar % 1’in altındadır. Kırsal alanlarda ve doğaya daha yakın yaşayan toplumlarda sağlıklı görme oranı çok yüksektir.
3. Görme öğrenilir. Yeni doğan bebekler önceleri dünyayı bulanık görürler. Görme ilk gelişen duyulardan biridir. Göz ameliyatı geçiren yetişkinler de buna benzer bir deneyim yaşarlar.
4. Görme alanımız enerji seviyemizi gösterir. Dr. Bates doğal görüşün sürekli değiştiğini fark eden ilk bilim adamıydı. Artık herkes yorgunluğun görme üzerindeki olumsuz etkisini biliyor.
5. Görme, bizden kaynaklanır ve bize geri döner. İçsel bir duyu olarak, görmenin metafizik yönü görmemizi etkiler. Jacques Lusseyran çocukluğunda bir kaza sonucu gözlerini kaybetti. Gözleri tamamen tahrip olmuşken, kazadan kısa bir süre sonra hala görebildiğini fark etti ve yaşadıklarını ‘And There Was Light’ (‘Ve Işık Vardı’) isimli kitabında anlatır.
6. Görme, neyin görülüp neyin görülmemesi gerektiğine ilişkin inançları yansıtır. Neyi görmenin uygun olduğu hakkındaki inançlar değiştiğinde, görme bozukluğu da önemli ölçüde iyileşir. Bunlar çoğunlukla, bir nedenle gelişmiş ve bilinçaltına yerleşmiş tepkilerden kaynaklanır. Görsel eğitimin bilinçaltı ile uyumlu  gelişimi sonucu gözler doğal durumlarına geri döner.
7. Egzersizle kaslar yenilenir. Gözlük veya lens kullanılması nedeniyle zayıflayan göz kaslarının egzersizle kendilerini yenilemeleri sağlanır.
      UZAK DOĞU UYGULAYICILARI  Uzak doğuda miyop’ un fazla ve ileri derecelerde olması bu konuda yaygın bir uygulamaya neden olmuştur. Konuya akupunktur ve enerji yüklemek eklenmektedir. 


Main Midle Holder Not Insert
Main Right Holder Not Insert
Bottom Holder Not Insert