Gözlük Bağımlılık Yapar

Gözünüzü gözlüğe alıştırmayın. Kullandıkça gözlüğe bağımlı kalırsınız. Ama...

      GÖZLÜK BAĞIMLILIK YAPAR
      Gözlük bağımlılık yapar, sigara, alkol, uyuşturucu gibi. Takmadan duramazsınız, takmadan net görmezsiniz. Gözlüğe yeni başlayan bir miyop hasta bir ay sonra bir ay önce gözlüksüz gördüğü harfleri görmez duruma gelir. Yakın gözlüğü takmaya başlayan kırk yaş üstü bir hasta bir ay sonra daha önce gözlüksüz biraz uzak tutarak okuduğu yazıyı okuyamaz duruma gelir.
     Kendini koy vermek: Görmeyen göz bir gayret ile görmeye çabalar. Bu baş ağrısı ve yorgunluğa neden olur. Gözlük takılmaya başladığı andan itibaren göz bu gayretten vazgeçer ve rahatlar. Hasta artık daha önce gözlüksüz gördüğü bazı şeyleri gözlük takmadan göremez. Gözlük artık ihtiyaç haline gelmiştir.
      Gözlük takınca şaşılık artar mı? Gözü ara sıra kayan çocuk doktorun verdiği gözlüğü takmaya başlayınca gözü devamlı kaymaya başlar. Aile tedirgin, gözlük mü
yanlış, teşhis mi yanlış. İşin doğrusu çocuk şaşılık oluşmaması için gayret içindeydi. Gözlüğü takınca yükü gözlüğe verdi, çocuk ve göz rahatladı ama göz kaymaya başladı. İyi doktor basit önlemlerle bunun önüne geçmeliydi.
      Gözlüğe bağımlılık: Gözlük sizin düşmanınızdır. Kullandıkça ona bağımlı olursunuz. Bir uyuşturucu gibi. Gözlük göz fonksiyonlarını giderek tembelleştirir. Fonksiyonlar zayıfladıkça daha fazla numara ile görme ihtiyacı doğar. Her 6 ayda bir hasta göz doktoruna gittikçe azalan fonksiyonların telafisi gözlük numarasının artışı ile sağlanır. Bu göz numarasında devamlı artış demektir.
      Göz doktoruna bağımlılık: Gözlük takmak devamlı göz doktoruna gitmeyi gerektirir.
Göz doktoru da her doktora gidişinizde  “Gözlüksüz görme kuralları” nı bilmiyorsa göz numarasını artıracaktır.
Giderek gerileyen fonksiyonlar: Gözlük kullandıkça gözün fonksiyonlarını gözlük üstlenmekte ve giderek göz fonksiyonları gerilemektedir. Göz fonksiyonlarının canlı tutulması gözlüğe bağımlılığı ortadan kaldırılacaktır.
      *Bu durum miyopta gözde ilerleme demektir: Göz fonksiyonları geriledikçe, göz atalete girdikçe daha büyük numara ile görme ihtiyacı doğacaktır. Bu her sene 0.5-1.0 ilerleme demektir.
      *Bu durum hipermetrop’ da daha büyük numara ile görme demektir: Hipermetrop yakını görmemezliktir, uzak net görülür. +5.00 numara hipermetrop olan bir kişi +2.00ve +2.50 ile görebilir.
Fonksiyonlar geriledikçe hipermetrop artmaz ama daha yüksek numara ile görme ihtiyacı doğar.
      *Bu durum yakını gözlükle görmek demektir: 40 yaşında yakın gözlük takarsanız bir süre sonra gözlüksüz görmemeye başlarsınız. Göz içindeki lens’ in elastikiyeti giderek azalır, lensin çevresindeki siliyer kasların gücü azalır..
     Gözlüksüz görmelisiniz ama asla asla bu lazerle sağlanmamalıdır. Dünyadaki uygulamaları için ilgili bölümümüze giriniz.


    GÖZLÜĞE BAĞIMLILIK NASIL GİDERİLİR? Yaşlı adam baston kullandıkça bastona bağımlılık başlar. Bastonsuz dışarı çıkmaya korkar. Gözlük kullanıldıkça da durum aynıdır.
     *Güçlü ve fonksiyonel göz: Gözün onlarca fonksiyonu vardır. Gözlük kullanıldıkça fonksiyonlar geriler. Egzersizle gerileyen göz fonksiyonlarını yeniden güçlendirilmesi gerekmektedir.
      *Uzağı gözlüksüz gösterme: Hipermetrop yakını görmez. Hatalı uygulama uzakta da gözlük kullanmaya neden olur. Göz fonksiyonları güçlendirilerek uzakta gözlük gereksinimi ortadan kaldırılmalıdır.
      *Miyop’ u başlatmamak, ilerlemeyi durdurmak: Egzersizle miyop küçük numaralara hapsedilebilir. Hasta gözlük kullanma ihtiyacı duymaz.
      *Yakını gözlüksüz görme: Göz içindeki lens’ in elastikiyetini sürdürerek ve çevresindeki siliyer kasları egzersizle güçlendirerek yakında gözlüğe bağımlılık giderilir.
      *Astigmatı gidermek: Bebek ve çocukluk çağında göz kasları arasındaki dengeyi kurarak onları gözlüğe bağımlılıktan kurtulabilirsiniz.

      GÖZDE DENGELERİ YENİDEN KURMAK   Senkronizasyon veya saat gibi dakik çalışmak, gözlüksüz görme, göz numarasının ilerlemesini önlemedeki temel düşünce budur
     Nedir dengeyi bozan durumlar?
     Baskılar: Gözlere çok sayıda baskı vardır ve dengelerin sağlanması için bu baskıların kaldırılması gerekmektedir.
*Genel stresin baskısı
*Göz dışı kaslarının baskısı
*Görme gayretinin göze verdiği baskı
*Fonksiyon yetersizliğinin sağlanması için harcanan gayretin baskısı (Odaklama, fiksasyon, konverjans, füzyon, 3 boyutlu görme…)
*Uyum fazlalığının baskısı
*Gözyaşı yetersizliğinin baskısı
  
     Zihni durultmak-zihni gevşetmek: Zihinsel stres bulanık görmeye neden olur. Görme zihinsel olaylar sonucunda gerçekleşir. Göz ve göz kasları ise beyinden aldıkları uyarımı uygular. Zihni durultma, stresten kurtarmak, gevşetmek bir denge unsurudur.
      Stres tüm vücut dengelerini bozar: Tüm vücut dolayısı ile göz üzerindeki stres fonksiyonların dengesini, işlerliğini bozmaktadır. Göz ve çevre dokular üzerindeki baskılar şaşılık ve görmede bozulma nedenidir. Baş ve boyundaki baskı gözleri etkiler. Gözleri dinlendirmek, üzerindeki baskıları kaldırmak en kolay şaşılık tedavisidir.
      İki gözle tek görme gözün temel denge unsurudur: Gözdeki onlarca fonksiyonun bozulması iki gözle tek görmeyi bozar.
      Uyum bir denge unsurudur: Kameranın her mesafeyi netleştirmek için yaptığı zumun karşılığı gözde uyumdur.
*Uyumun gecikmesi (Akomodatif lag), gevşekliği, bebeğin gördüğü ile yetinerek uyum yapma zahmetine girmemesi önemli uyum bozukluklardır, görmede azlık ve dolayısıyla
şaşılık nedenidir.
*Uyum azlığı beynin devamlı uyum yap uyarımı göndermesine neden olur. Sonuç güçlenen uyum ve içe şaşılık oluşmasıdır. Uyumun düzene sokulması en kolay görmeyi geliştirme ve şaşılık tedavisidir.
      Odaklama bir denge aracıdır: Mesafeyi ayarlarken görüntünün gören noktaya düşürülmesi göz içindeki siliyer kasın kasılması-gevşemesi ile lensin bombeleşip düzelmesi ile sağlanır. Bebeğin uyum yapmaması odaklama fonksiyonunu da çalıştırmamaktadır. Bu göz tembelliği ve şaşılık demektir. Odaklamanın düzene sokulması en kolay şaşılık tedavisidir.
      Fiksasyon bir denge aracıdır: Gözü bir noktada tespit etmektir. Baktığımız bir noktaya gözü yöneltmek, orada belli bir süre durmak görüntünün gören noktada oluşmasını sağlar. (Fovealizasyon). Bozukluğu, azlığı ve çokluğu göz tembelliği ve şaşılık nedenidir. Fiksasyonu sağlamak kolay bir şaşılık ve göz tembelliği tedavisidir.
      İzleme (Eye tracking) bir denge aracıdır: İzleme iyi bir görme ve gözde kaymanın olmaması ile sağlanabilir.
İzlemenin sağlanması kolay bir şaşılık ve göz tembelliği tedavi yöntemidir.
      Konverjans bir denge aracıdır: Konverjans baktığımız noktada iki gözü birleştirebilme fonksiyonudur.
Bozukluğu şaşılık ve göz tembelliği nedenidir. Konverjansı düzeltmek en kolay şaşılık ve göz tembelliği tedavisidir.
     Göz kaslarının ahengi bir denge unsurudur: Kaslar arası dengenin bozulması şaşılık ve göz tembelliği nedenidir. Kaslar arası dengenin sağlanması kolay bir şaşılık ve göz tembelliği tedavisidir.
      Görme bir denge unsurudur: Az gören bir göz gözün onlarca fonksiyonunu bozar. Şaşılık bunlardan birdir. Görmeyen göz kayar. Görmeyi artırmak kolay bir şaşılık tedavisidir. Az gören bir göz 3 boyutlu görmez.
Az gören göz yeterinde odaklama, fiksasyon, uyum, konverjans yapmaz. Unutmayın, görme değil mükemmel görme.
      3 boyutlu görme bir denge aracıdır: Net görme derinliği olan bir görme ile sağlanabilir.
 Boyutlu görme kolay bir şaşılık ve göz tembelliği tedavi yöntemidir.
          Bu dengeler kurulmadıkça göz normal bir göz gibi çalışmaz.

En Çok Okunanlar