Miyopta göz incelemeleri

Çocuğunuzda miyop varsa ilerleme yönünden değerlendirmek için bazı incelemeleri yaptırmanız gerekmektedir.

    MİYOP HASTADA ÖZEL MUAYENELER 

     Miyop ilerlerken gözlerde önemli tahribatlar yapar. Bunun özel muayeneler ile belirlenmesi ve bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Yapılan sıradan muayenelerde bu inceleme yapılmamaktadır. Miyopta özel muayenelerin 2 amacı vardır:
a.Miyop gözün ilerlemesinin değerlendirilmesi:
b.Miyop’un gözde yaptığı ve yapacağı tahribatın değerlendirilmesi
     Miyopta muhtemel ilerlemeyi değerlendirme: Gözün ön arka çapının uzaması, korneanın incelmesi ve dikleşmesinin incelenmesi, lensin ve siliyer kasın zonular liflerinin değerlendirilmesi, retina ve Koroid’ deki incelmenin ölçülmesi gerekmektedir. Neler yapılmalı?
Korneal topografi:
Pakimetri:
Biometrik ölçüm:
Lens ve siliyer kasın zonular liflerinin değerlendirilmesi
Retina ve koroidea kalınlığının ölçümü:
Miyopta gözün uzaması: Gözün dışındaki beyaz sklera tabakası çocuklarda yumuşaktır, kolayca şekil değiştirir, uzar.
Bebekte göz ön arka çapı (Axial uzunluk) 16 mm.dir. Normal göz 24 yaş civarı 22-23 mm uzunluktadır. 24 yaş civarında uzama durur. Bu miyop’ un ilerlemesinin durduğu yaştır. Miyopta numara ilerledikçe göz ön arka çapı uzar ve 30 mm.ye kadar çıkabilir. 1 mm uzama miyopta 3 diyoptri artışa neden olur.
Miyopta kornea değişiklikleri:
Korneada incelme: İlerleyen miyopta göz ön merceği kornea’nın kalınlığını ve dikliğini ölçmekteyiz.
*Korneanın kalınlığında normal değer 570-580 mikron civarındadır, yani 1 mm.nin yarısı.
*Miyop ilerledikçe kornea incelir ve dikleşir, yani öne uzar.Göz üzerindeki baskı balon etkisi doğurur, korneanın öne doğru uzamasına ve baskı ile incelmesine neden olur.
Korneadaki incelmenin önemi
*Kornea inceldikçe göz numarasında ilerleme ve astigmat oluşma riski fazla olacaktır.
*Lazerle miyop’ u düzeltmede kornea kalınlığının korunması önemlidir. Kornea inceldikçe lazerle miyop düzelme şansı azalmaktadır.
*Kornea inceldikçe oluşan kırışmalar görmede bozulmalara neden olur.
Korneanın uzaması, dikleşmesi: Göz ön merceği korneanın kavsi 770-780 civarındadır. Bu sayı azaldıkça kornea öne doğru kornea uzamaktadır. Miyop ilerledikçe kornea dikleşir, kornea kavsi 720-730 civarlarına düşer.
Miyop’ da göz içinde lensteki değişiklikler: Göz içindeki lens şiştiği zaman gözde lensten kaynaklanan miyop ilerlemesi ortaya çıkar.
Siliyer kas ve liflerin değerlendirilmesi: Siliyer kas kasılıp gevşeyerek lensi bombeleştirir ve düzleştirir. Böylece her mesafedeki görüntü zum yapılarak gören noktaya düşürülür. Lensi yerinde tutan zonular lifler onun bombeleşipdüzleşmesini sağlayarak görüntüyü gören noktaya düşürür. Zonular liflerdeki gevşeme, yerinden ayrılma odaklama ve uyum fonksiyonunu bozar, görmeyi düşürür. Dikkatli bir muayene ile lens’ de oynama görülür. Görmedeki azalma gözlükle telafi edilmektedir.
Retinanın incelmesi: Göz uzadıkça retina incelir. Retina 270-280 mikron civarında kalınlığa sahiptir. Özellikle sinir lifleri tabakası incelir.
*Göz uzadıkça retina da incelir.
*İnceldikçe çatlamalar, ileri dönemlerinde yırtılmalar olabilir.
Koroidea’nı incelmesi: Koroidea retinanı altındaki damar tabakasıdır, esnekliği retina kadar olmadığı için gözün ön arka çapının uzamasına ayak uyduramaz. Damar sistemindeki bozulmalar retina yapılarında “atrofik alanlar” denilen ölü alanların oluşmasına neden olur. Hasta siyah hareket eden lekelerden, görmenin olmadığı alanlardan şikâyet eder.
Cilliary myopia: Gözün ön arka çapının uzamadığı dönemdir, göz hala yuvarlaktır. Miyop egzersizleri ile ilerleme bu dönemde durdurulmalıdır.
Axial myopia: Göz küresinin uzadığı miyopi devresidir. Uzamadan doğan gerilme kornea simetrisini de bozar astigmat olaya eklenir. 
Skleranın incelmesi: Sklera gözün dışındaki beyaz tabakadır. Miyopta göz öne doğru uzadıkça sklerada incelme ortaya çıkar.
     Miyopta ilerlemenin gözde yaptığı değişiklikler:
1.Göz uzar, top gibi iken yumurta gibi olur.
2.Göz ön merceği (Kornea) incelir. Bu astigmat oluşmasına neden olur.
3.Kornea dikleşir, yani bombesi artar, öne doğru uzar.
3.Retina incelir. Çatlar, eprir, delikler oluşur.
4.Koroidea incelir ve göz damar sistemi bozulur.
5.Lensteki şişme miyopta ilerleme nedenidir. Miyopta lensin yapısı bozulur, katarakt (Perde) 10 yıl erken gelir.
6.Göz tansiyonu gelişir, göz tansiyonu 10 yıl erken başlar.
7.Sklera denilen gözün beyaz kısmı incelir.
       Gözünüzün değerlendirilmesi donanımlı bir göz polikliniği gerekmektedir. Bölgenizde böyle bir imkan yoksa biometri ve korneal topografi muayenesi yaptırınız.

     ÖLÇÜLEN DEĞERLERİ DEĞERLENDİRMEK: SORULARINIZIN CEVABIDIR
    Göz ölçümlerinizi yaptırınız, bazı konuları değerlendirmek gerekir: Miyopların çok büyük kısmı aksiyal miyoptur.
Aksiyal ve refraktif miyop kavramı:
Aksiyal miyop: Gözün ön arka çapında artma ile ilgilidir.
Refraktif miyop: Gözün kırıcılı durumunun değişmesinden kaynaklanır.
     *Kurvatur (Kavis) miyop’ u: Kornea (En çok) ve lensin kavsindeki değişme aşırı kırmaya , dolayısı ile miyop’a neden olur.
    * İndeks miyop’ u: Kornea, lens, vitreus nedeniyle kırıcılık indeksinin değişmesinden kaynaklanır. Kan şekerinin yükselmesi lensi şişirir ve geçici miyop’ a neden olur.
Ölçümler normal ama miyop: Gözün ön arka çapı, kornea kamburluğu normal ama göz miyop olabilir. Bu durum refraktif miyop grubundadır.
Korneada 2 kavram: Kalınlık ve kavis.  Kalınlık 580 civarıdır. Kavis 7.80 mikron civarındadır.
Kornea kalınlığı önemli mi?  Evet. Kornea kalınlığı 580 mikron civarıdır. Miyop ilerlerken kornea da incelir ve göz kavsi dikleşir, öne doğru uzar. (Dikleşme 780 lerden 720 lere gelmesidir.) Kornea kalın olursa (6.0 ve üzeri) korneanın yapısı bozulmaz, dikleşmez. Uzama gözün beyaz kısmında olur.
Korneanın dikleşmemesi neden önemli? Korneanın sağlığı için yapısının bozulmaması, dikleşmemesi, düzleşmemesi gerekir. Kornea dikleşirken sayısal değeri düşer, incelir, astigmat oluşur ve gözlük de taksa yeterince net görme sağlanamaz.
Korneanın düzleşmesi başka bir hastalık demektir. 820 kavsindeki olan bir göz hastalık yönünden izlenmelidir.
Korneanın düzenini korumak neden önemli?
*Astigmat oluşur ve ilerler.
*Kornea incelirse ileride lazer uygulaması olumsuz etkilenir.
Yaş: Gözün ön arka çapını değerlendirilirken yaşa göre uzama göz önünde bulundurulmalıdır.
Göz ön arka çapı uzun gözlük numarası düşük: Odaklamayı sağlayan göz içindeki lens çok iyi alışmakta ve kusuru telafi etmektedir.
Gözün ön arka çapı uzaması azaltılabilir mi? Evet. Küçük yaşta daha kolay. Okul öncesi daha hızlı ve kolay.
Kornea dikleşti, eski haline getirilebilir mi? Evet. Ortokeratoloji bunun lensle düzeltilmesidir. Egzersizle de düzeltilebilir. Ve mutlaka düzeltilmelidir.
Korneanın incelmesi düzeltilebilir mi? Hayır. Korneanın incelmesi astigmat ve hızlı ilerleme nedenidir. Göz üstündeki baskılar kaldırılsa bile incelme düzelmez.
Gözün ön arka çapın uzaması azaltılabilir mi? Evet. Önce gözün ön arka çapının uzamasının önüne geçilmeli sonra azaltıcı egzersizlere başlanmalıdır.
Retina incelmesi düzeltilebilir mi? Hayır. Retina inceldikçe görmede azalma, çatlamalar, göz ortasında uçuşan lekeler ortaya çıkar.
   Miyop ilerlerken kornea kalınlığı incelmemelidir. Kornea incelirse ileride yapılması muhtemel lazerle miyop'u düzeltme işlemi sonrası miyop yeterince düzelmez.

 

En Çok Okunanlar