Miyop Bugün Başladı...

Miyop'un başlamasını iyi değerlendirmelisiniz. Yapacağınız hata ömür boyu gözlük kullanmak demektir.

     Miyop bugün başladı: Çocuğunuzu uzağı görmediği için göz doktoruna götürdünüz gözlüğü aldınız. Çocuğunuzun ömür boyu gözlük takması veya takmaması elinizde olabilir.
      Gözlüğünü taktırmayınız: 
*Yalancı miyop olabilir: Aşırı yakın çalışma, aşırı bilgisayar, cep telefonu göz içindeki siliyer kasın kasılmasına neden olarak geçici olarak uzağı görmemeye neden olabilir. Gözlük taktırmak ömür boyu gözlüklü olmak demektir. Göz doktorunuz gözlük yazmak yerine basit muayenelerle bunu belirlemeli ve gözlüksüz sorunu çözerek hastayı gözlükten kurtulmalıdır.
*Siliyer-aksiyel faz: Yeni başlayan miyop siliyer faz  denilen dönemdedir ve egzersizle miyop’ u gözlüksüz hale getirmeniz mümkündür. Aksiyel faza geçmemiştir yani göz ön arka çapı uzamamıştır. Göz doktorunuz mutlaka bu dönemi değerlendirmeli ve bu şansınızı kullandırmalıdır. Göz doktoru biometrik ölçüm yaparak, kornea haritasını çıkararak, kornea kalınlığını belirleyerek, retina kalınlığını ölçerek gözlüksüz görme şansının olup olmadığı değerlendirilmelidir.
*Gözlük taktıkça gözlük numarası artabilir: " Gözü gözlükle bozmak" metninde miyopla ilgili bölümü okuyunuz. Gözlük gözün fonksiyonlarını giderek üstlenecek, göz fonksiyonları giderek zayıflayacak, her göz doktoruna gidişte göz doktorunuz gözlük numarasını artırarak daha net görmenizi sağlayacaktır. Göz doktorunuz belki de tam tersini söyleyecektir.
*İlerleme riski olan grupta mı? Göz yapısı incelenmelidir. Gözlük numarası ufak ama göz yapısı hızlı ilerleyecek şekilde bozulmuş olabilir. Yani ön arka çapı fazla uzamış, astigmat ilerleyecek şekilde ön mercek kornea incelmiş olabilir. Ailesinde yüksek miyop olanlar, kilolular, aşırı yakın çalışmak zorunda olanlar, uzun öğrenim yılları hedefleyenler… risk grubundadır.
*Miyop erken yaşta mı başladı? 7-8 yaşında başlayan 1,5-2,0 numara ve üstü miyop için ciddi önlemler almalısınız. 24 yaşına kadar her yıl 0.50 civarında artacaktır.
*Tek gözde miyop olması göz tembelliği ve bazı göz hastalıklarının araştırılması yönünden önemlidir. Katarakt gelişimi ve göz tansiyonu akılda tutulmalıdır. Lensin durumu mutlaka değerlendirilmelidir.
      Gözlük yüksek numara ise: Düşük numaralı gözlük taktırınız. İşi ciddi tutunuz. Mutlaka ilerlemeyi önleyici önlemleri almalısınız, egzersizlere başlamalısınız.

     MİYOP’UNUZ YALANCI MI?
     Bu da ayrı bir göz doktoru hatalı uygulamasıdır. Göz hekiminin alet ölçtü diye gözlük vermesi mesleki hatadır. Hastayı gözlüklü olmaya mahkûm eder.
*Göz doktorunun yalancı miyop’u ekarte etmesi gerekir.
*Gözlüksüz görme egzersizleri ile yeni başlayan bir miyop’u ortadan kaldırıp miyop’un önüne geçmelidir.
*Anne babanın da gözlüğü almadan bu konuyu netleştirmesi gerekir. Aksi halde çocuk  ömür boyu gözlük takar.
    Yalancı Miyopi- Pseudomiyopi: Gözdeki siliyer kasların stres, yorgunluk, aşırı yüklenme sonucu tamamen gevşeyememesi nedeniyle gözlerde  miyop  gelişmesidir. Bazen 2-3 gün, bazen de yıllar sürebilen bir durumdur. Bu nedenle göz muayenesi sırasında göz bebeklerinin büyütülmesi ve siliyer kasların geçici olarak felç edilmesi gerçek miyop’u ayırmada yardımcı ve önemlidir.

     Sorularınızın cevabıdır
İleride lazer olur düşüncesi: Böyle komik bir düşünce olabilir mi? Önce hedefiniz gözlüksüz görme, miyop'u  ilerletmemek olmalıdır. Zaten ileride yapılacak lazer ile gözün doğallığına dokunmamak gerekir. Unutmayın göz doktorlarının hiç biri lazer olmuyor.
Siliyer fazda aksiyel faza geçmemiş: Egzersizle gözlüksüz görebilir. Miyop fonksiyon bozukluğu dönemindedir. Gözde siliyer kas aşırı yakın çalışma nedeniyle kasılmıştır. Uyum gevşetilerek miyop ortadan kaldırılabilir. Egzersizle göz fonksiyonları normal düzeye çıkarılarak gözlüksüz görebilir, ömür boyu gözlük kullanılmasının önüne geçilebilir.
Siliyer fazı geçmiş göz ön arka çapı uzamış, gözlüğünü takabilir mi? 1.50 numara civarında gözlük numarası varsa yine de gözlüksüz görme egzersizleri denenmelidir. Daha yüksek numara için 7-24 yaş arası ilerleme döneminde ise ilerlememe egzersizleri uygulanmalıdır.
7-8 yaşında -1.50 miyop gözlük: Önlem alınmasa 24 yaş civarı -4.0 numarayı bulacaktır. İlerlememe yönünden önlem almalısınız.
6-8 yaş -4.0 gözlük: Tehlikeli bir göz, özellikle ailede yüksek miyop varsa. Göz tansiyonu ölçülmelidir. Mutlaka göz ön arka çapı, kornea haritası alınarak izlemeye alınmalıdır.
7-8 yaş tek gözünde -2.0 ve üzeri gözlük: Bir göz hastalığı araştırılmalıdır. Katarakt, göz tansiyonu geçirilmiş göz içi iltihabı…  Bulunamadı. Göz tembelliği oluşabilir. Tedavisi asla sağlam gözü kapatma olmamalıdır. İlerlemeyi önlemek için önlemler alınmalıdır.
10-12 yaş-1.5-2.50 gözlük: Gözün beyazı sklera ve ön mercek kornea sertleştiği için ilerleme riskiniz daha azdır. Aksiyel döneme geçmemiştir, siliyer dönemde olabilir inceleme sonrası egzersiz denenmelidir.
3-4 yaş ve 8-10 numara gözlük: Ciddi bir durumdur. Çok sayıda genetik hastalık olabilir. Göz tansiyonu ve katarakt (Perde) yönünden incelenmelidir. Göz dibi bozulur. Genetikçi ile görüşülerek incelenmeye alınmalıdır. Mutlak lens takmalıdır.
Ailede yüksek miyop numara var: Gözlük takmayan çocukları izlemeye alınız. Göz ön arka çapı ve kornea ölçümlerini aldırınız. Miyop çıkmaması için önlemler alınız. Unutmayın genetik geçişle ilerleme çok düşük düzeydedir, yaşam tarzı ilerletmektedir.

Astigmatı önemseyin. Astigmatta kornea incelmiş veya göz yamulmuş olabilir. Giderme veya önleme şansınızı mutlaka kullanmalısınız. Astigmatlı biri gözlük de kullansa net görmez. Odaklama nokta değil düzlem şeklindedir. Önemli göz tembelliği ve şaşılık nedenidir. Astigmatsız yaşam mutluluktur.


En Çok Okunanlar