Miyopta Göz Numarasını İlerletmemek

Dünyada miyop çıldırdı, anormal bir ilerleme söz konusu. Miyop'u durdurmalısınız.

      DÜNYADA MİYOP ARTIŞI PATLAMA YAPTI
      Miyop’ta Uzakdoğu ülkelerindeki genetik yatkınlık biliniyordu. 90 lı yılların sonuna doğru miyop görülme, numara artışı ve ilerleme yaşı zirve yaptı.  20 li yaşlarda ilerlemesi biten miyop ileri yaşlarda dahi ilerler oldu. Miyop görülme sıklığı Avrupa’ da ikiye katladı.
*12 yaşından itibaren 20-24 yaşlara kadar ilerleyen miyopta ilerleme yaşı 50 yaşlara kadar uzadı.
*6-8 yaşında çocuklar 1.5-2.0 miyopla karşımıza gelmektedir. 17-18 yaş civarı çocuklarda 4-5 numara miyop’ a sık rastlanır oldu.
*Miyop görülme oranı %8-25 den %40 ve üzerine çıktı. Çin, Singapur, Tayvan, Hong Kong, Japonya, Kore gibi gelişmiş ülkelerde, gençlerin yüzde 90'ında miyop’a rastlanıyor. Oysa bu oran daha önceleri %25-40 oranında idi.
*Yakın okumanın artması, gün boyu bilgisayar ve cep telefonu uğraşıları, televizyona ayrılan zamanın fazlalığı miyop’ ta patlamaya neden oldu.
*Doğal ışık yetersizliği retinada üretilen ve miyop’u önleyen dopamin’ in üretimini azaltmaktadır. Güneşli ortamda daha çok bulunmak bu riski azaltacaktır.

     MİYOPTA GÖZ NUMARASINI İLERLETMEMEK
      Olayı basit görüp gözlük verip göndermek, işte ülkemizde miyop konusunda oynanan oyun budur. Sonucunda gözlüksüz görmesi gereken biri ömür boyu gözlük takmaktadır. Veya gözlüksüz idare edebilecek kadar küçük derecelerde kalma şansı varken 3-4 numara miyop ile yaşamını sürdürmektedir.
     Size bir yol haritası çizmek gerekmektedir. Bu haritaya uymanız çocuğunuzun ömür boyu gözlüksüz görmesini veya numaranın ilerlemeyerek gözlüksüz idare edebileceği düzeyde kalmasını sağlayabilir.
     Doktoru seçerken reçete yazıp gönderen doktoru değil, miyopta ilerlemeyi önleme tekniklerini bilen göz doktorunu seçmelisiniz.
     Miyop başlayan bir çocukta bir yaşam tarzı oluşturmak söz konusudur, kapsamlı bir broşürü edinmeli ve önlemlerinizi almalısınız.
     Diğer doktorların söylediğinin aksini söylüyoruz. Gözlük takmamanız değil takmanız miyop’ u ilerletir. Fonksiyonları gözlük üstlendikçe daha yüksek göz numarası ile görme gereksinimi ortaya çıkar.
     Miyop okul çağında başlar, ilerlemesi 20-24 yaşına kadar sürerdi. Şehirleşmenin getirdiği yeni yaşam tarzı ilerleme yaşının daha ileriyaşlara taşınmasın neden olmuştur.
*Bebekte miyop başlamışsa, numara birazda yüksekse sizi ilerleme hızı yüksek bir miyop beklemektedir. İşi sıkı tutmalısınız. Egzersizle ilerlemeyi durdurabilirsiniz. Gözlüğün bile yeterli net göstermediği astigmat oluşmasını engelleyebilirsiniz.
*İlkokul başladı, miyop oluşmasını engelleyici önlemler almalısınız, özellikle anne baba veya diğer kardeşler eksi gözlüklü ise. Doktor gözlük yazdı ise hemen gözlük almayınız. Siliyer dönemdir, çocuğunuzun egzersizle gözlükten kurtulma şansı vardır. 1.0-1.5 civarı miyop gözlük egzersizle giderilebilir. 2.0-2.5 numara civarı bir miyop gözlük yazılmışsa işi ciddi tutmalısınız, ilerlemeyi önleyen egzersize başlamalısınız. Göz parametrelerini ölçtürerek ilerlemeyi izlemelisiniz. Yapılması gereken incelemeler sitemizde anlatılmaktadır.
*Okulun yükü arttıkça, bilgisayar ve cep telefonu günlük yaşamda daha çok yer kapladıkça miyop da hızlı ilerleyecektir. Ailenin alması gereken çok sayıda önlem vardır, yaşam tarzı broşüründe anlatılmaktadır.
*Lise çağı okul yükünün artması nedeniyle miyop’un en fazla ilerleyebileceği dönemdir.
*Üniversitede zor bir bölüm seçilmişse miyoptaki ilerleme de fazla olacaktır. Meslek seçiminize göre miyop ilerlemeye devam edecektir. Özellikle gün boyu bilgisayar başındakiler ve stresli işte çalışanlarda miyop ilerleyecektir.
     Miyop’u ilerleten nedenler, önlemler, egzersizler çok kapsamlı bir konudur, kitap halinde sunulmaktadır.
      MİYOPU DURDURMAK  İÇİNDEKİLER
1.Başlarken                                                                        7
2.Bu kitap                                                                           8
3.Dünyada miyopta patlama ve görme geliştirme             11
4.Sihirbazın birkaç numarası                                            18
5.Orkestradaki çatlak ses                                                  20
6. Önce gözü tanıyalım                                                      22
7.Gözü gözlükle bozmak                                                   35
     *Evin tembel çocuğu                                                     41
     * Gözlük bağımlık yapar                                                42
     *Gözü gözlükle tembelleştirmek                                    44
     *Boşuna gözlük kullananlar                                           45
8.Size düşman çok                                                            46
     *Siz, bizzat zâtı âliniz, alışkanlıklarınız                         47
     *Gözlüğünüz                                                                 49   
     *Doktorunuz/Doktoru seçmek                                       51
     *Gözlükçünüz                                                              59
9. Miyop nedir?                                                                 60
10. Gözlük ve miyop                                                         62
11.Miyopta muayene                                                        64
     *Ön arka çap uzamasının ölçülmesi           
     *Kornea kavsi ve kornea kalınlığı ölçümü
     *Retina kalınlığı ölçümü
     *Ölçümlerin değerlendirilmesi
12.Miyop’un gözde oluşturduğu hasarlar                        75
     *Miyopta görmedeki bozulmalar                                 78
     *Miyopta sklera ve göz küresi bozuklukları                80
     *Miyopta astigmat oluşması                                       83
     *Miyopta ön arka çapın uzaması                               87
     *Miyopta korneanın bozulması                                  91
     *Miyopta göz içi lensinde bozulmalar                        92
     *Miyopta vitreus bozulmaları                                     94
     *Miyopta retina bozulmaları                                       95
     *Miyopta koroidea bozuklukları                                100
     *Miyop’un görme sinirine etkisi                                101
     *Miyopta göz tansiyonu oluşması                            102
13.Miyopta ilerleme                                                      104
     *Miyop neden ilerlememeli?                                    105
     *Miyop ilerlemesinde risk grubunda mısınız?          107
     *Miyop neden ilerliyor?                                             108
     *Miyop ilerlemesinde sosyal yaşam                         113
     *Miyop ilerlemesinde stresin rolü                             117
     *Miyop ilerlemesinde göz kasları                             119
     *Göz tonusu ve miyop                                             122
     *Konverjans/diverjans ve miyop                              125
     *Miyopta odaklama                                                  127
     *Miyop ilerlemesinde uyum                                      130  
     *Fiksasyon yetersizliği ve miyop                               134
     *Kan akımı ve miyop                                                 136
     *Gözyaşı ve miyop                                                    137
     *Gözün oksijenlenmesi                                             139
     *Miyop ilerlemesinde netsizlik ve de’ fokus               141
     *Merkezi/periferik görme ve miyop                            142
     *Miyop ilerlemesinde ışığın önemi                             144 
     *Miyop ilerlemesinde ilaçlar                                       147
     *Kontakt lens ve miyop                                              148
    *Gözlük kullanma yönünde yorumlar                         149
14.Yaşlara göre miyop
     *Bebek miyop Bebekte astigmat                             150
      *Çocuk miyop                                                         153
     *Yetişkinlerde miyop                                                154
     *Miyop ve lazer tedavisi                                           155
15. Hazırlık                                                                    158
16. Sağlıkla inatlaşmak                                                160
17.Doğal göz doğal görme
     *Görme değil mükemmel görme                            161
     *Neden gözlüksüz görmelisiniz                              164
     *Görmenin bozulmasını önlemek                           166
18. Miyop’u durdurma ve giderme yöntemleri             168
19.Miyop’u önlemede yaşam tarzı oluşturmak            171
20.Miyop’u başlatmamak                                             193
21. Miyop bugün başladı                                              199
22. Bebekte miyop Bebekte astigmat                         210
23.Çocukta miyop Çocukta astigmat                          214
24.Yetişkinlerde miyop                                                 217
25.Miyop ve lazer                                                        218
26.Tedaviye başlarken                                                221
27.Önce miyop’ u durdurmak                                     222
28.Gözdeki bozulmaları önlemek                               224
     *Gözlüğe bağımlılığın giderilmesi                           225
     *Gözün beslenme düzeni                                      227
     *Gözün oksijenlenmesi                                          230
     *Görmeyi korumak                                                231
     *Gözün ön arka çapı uzamasını önlemek             234
     *Korneayı korumak                                               238
     *Lensi korumak                                                     245
     *Vitreusu korumak                                                246
     *Retina’ yı korumak                                              247
     *Koroidea’ yı korumak                                          251
     *Sklerayı korumak                                                253
     *Optik siniri korumak                                            257
     *Göz tansiyonunu önlemek                                  258
29.Gözlüğü konuşalım                                              260
     *Miyopta gözlük                                                   261
     *Gözlük takmamak çözüm mü?                           262
     *Gözlüğü ara sıra takmak                                    263
     *Düşük numaralı gözlük kullanmak                     264
     *Gözü gözlüksüzlüğe alıştırmak                          265
     *Gözlüğe uyumu önlemek                                   267
     *Göz fonksiyonlarını geriletmemek                     268
     *Güneş gözlüğü ve miyop                                   269
30.Göz üzerindeki baskıların kaldırılması       
     *Gözü ve zihni rahatlatmak                                 272
     *Göz kaslarını gevşetmek                                   275
     *Stres egzersizleri                                               278
     *Tüm vücudu gevşetmek                                    283
     *Göz kası egzersizleri                                         287   
     *Gözyaşı ve miyop                                              296
31.Gözün fonksiyonelliğini sürdürmek                     298
     *Odaklama                                                          300
     *Uyum                                                                 303
     *Konverjans                                                        308
     *İzleme                                                               309
     *Fiksasyon                                                         310
     *3 boyutlu görme egzersizleri                            311
32.Işık ve güneş egzersizleri                                  315
33.Miyopta görmeyi korumak                                 325
34. Merkezi görmeyi geliştirmek                            327
35. Miyopta iki göz numarasını eşitlemek              340
36. Miyoplarda gece görüşünü artırmak                343
37.Bir egzersiz örneği                                            345
38.Gün boyu egzersizi sürdürmek                         348
39.Anlamadım.                                                      350
40.Lazer ve göz                                                    358

    

 

En Çok Okunanlar