Miyop Neden İlerlememeli?

Miyop ilerledikçe gözlerde hasarlar oluşturur. Miyop ilerlememeli....

     MİYOP NEDEN İLERLEMEMELİ?
    
Miyop ilerlerken göz yapılarında çok önemli tahribatlar oluşur. Nedir bunlar?
Görme: Gözlükle görme mükemmel görme değildir. Miyop ilerledikçe gözlük veya lens de taksanız  normal bir görmeyi sağlayamazsınız.
*Netlik giderek azalır. Eşelde alttan itibaren görme sıra olarak azalmaya başlar.  Mükemmel görme gözlük numarası arttıkça kaybolmaktadır.
*Görüntü giderek küçülmektedir. 10 numara miyop %35 daha küçük görür. Numara yükseldikçe merkez iyi görürken çevrelerdeki görmede bozulmalar, yanılmalar ortaya çıkar. Özellikle 18-20 numaralarda  görme göz dibinin bozulması sonucu düşüktür, görüntü de çok ufaktır.
* Astigmat oluşur. Göz ön merceği kornea  öne doğru uzar ve korneanın kalınlığı incelir.
İnceldikçe korneada kırışmalar oluşur ve bu kırışmalar astigmat denilen eğri büğrü görmeortaya çıkar. oluşan astigmat yeterince düzelmeyebilir, düzeltilse dahi hafif yamuk ve netsiz görme olur.
*Gözlükt
e saçıntılar : Gözlük camları kalınlaştıkça görmede sapmalar, saçıntılar, yanılmalar olur. Bunlar net görmeyi bozar. Çevresel görmede görüntüde dalgalanmalar ortaya çıkar. İnce cam veya kontakt lens kullanılması bu sıkıntıları kısmen azaltır.
Gözün ön arka çapında uzama: Miyop ilerlerken göz ön arka çapı uzar. Bu dokuların birbirinden ayrılması, hücre ölümleri, göz ortasında siyah lekeler, çatlamalar, yırtılmalar demektir. Miyop ilerlerken gözün ön
arka çapını ölçtürerek normal eş yaşındaki çocuğa göre kıyaslanmalıdır. 24 yaş ve sonrası için ortalama değer 23 mm. civarındadır.
Kornea’ da incelme: Kornea göz ön merceği (Kornea) miyop arttıkça incelir. Normal kornea kalınlığı 570-580 mikron civarındadır. Miyop ilerledikçe kornea kalınlığı 500 mikron altına düşer. İnceldikçe astigmat oluşur ve net görmede azalma ortaya çıkar.  Kornea  kalınlığı azaldıkça
ileride yapılacak lazerle miyop düzelme şansı da giderek azalır.
Sklera’ da incelme: Sklera gözün beyazıdır. Bir dizi hastalıkta sklera zayıftır, bunlarda
göz hızlı uzar ve miyopi daha hızlı gelişir. Göz tansiyonunda da sklera incelir ve uzar, miyopi kolay gelişir.
Retina’ da incelme: Retina göz dibinde görmeyi sağlayan bölümdür, göz ön arka çapı uzadıkça incelir. Retina sinir lifleri tabakası 110 mikron kalınlıktan giderek incelir, eprir, çatlar. İnceldikçe hücre ölümleri oluşur, siyah lekeler görüntüyü bozmaya başlar.
Koroid’ de incelme: Retina üzerindeki damar tabakasıdır, Koroid’ in büyüyebilme özelliği ve esnekliği azdır. Göz uzayınca kan akışı bozulur, beslenemeyen (atrofik) alanlar oluşur. Özellikle 5 numaradan yüksek miyop gözlerde ortaya çıkar.
Retina ve koroid: Göz dibinde birbiri üzerini kaplayan 2 farklı tabakadır. Retina ve koroid farklı esnekliktedir. Bunların farklı uzama yeteneği doku harabiyetlerine neden olur. Aynı elastikiyette olsalardı harabiyet daha az oluşacaktı.
Vitreus bozulması: Miyop ilerlerken göz orta suyu (Vitreus) bozulur. Göz orta suyu pelte gibidir, miyop ilerledikçe su gibi olur. İçinde yüzen cisimler, dalgalanmalar, kıvrıntılı çizgiler, siyah lekeler oluşur. Siyah lekeler çoğaldıkça gözdeki bozulmalar da artıyor demektir.
Makula (Gören nokta) bozulmaları: Miyop ilerledikçe gören nokta bozulur. Gören nokta (fovea) görmenin can damarıdır. Göz ön arka çapı uzadıkça gören noktada da hücre ölümleri, doku bozulmaları oluşur, merkezi görme gücünü giderek kaybedersiniz.
Görme sinirindeki bozulmalar: Miyop ilerledikçe beslenme bozukluğuna ve gözdeki uzama sonucu dokulardaki harabiyete bağlı olarak görme sinirinin yapısı bozulur. Sinir çevresinde atrofik (Ölü alanlar) oluşur. Görme netliği azalmaya başlar.
Beslenme bozukluğu: Miyop ilerledikçe gözün ön arka çapı uzadıkta damar sistemi de bozulmaya başlar ve gözün beslenmesi bozulur.
*Gözdeki tüm dokularda bozulmalar oluşur.
*Göz arka bölgesinde beslenme bozukluğunun oluşturduğu atrofik( ölü alanlar) oluşur.
*Siliyer cisim iyi beslenmeyince gözün odaklama gücü azalır.
Siliyer kas: Siliyer kas aktivitesinin azalması ve siliyer kasın kanlanmasının azalmasına bağlı kasın gelişiminin gerilemesi uyumu zora sokar.
Dokulardaki bozulmalar: Miyop ilerledikçe göz dibindeki dokular bu ilerlemeye ayak uyduramaz, çatlamalar, yırtılmalar ortaya çıkar.
Göz tansiyonu ve katarakt (perde) 10 yıl daha erken gelir.
      MİYOPLARDA GÖZ DİBİ BOZUKLUKLARI
      Retina (göz dibi) görmenin sağlandığı sinir tabakası, koroid beslenmenin sağlandığı damar tabakasıdır ve miyopta önemli harabiyetler ortaya çıkar. Gözdeki ön arka çapın uzamasının oluşturduğu beslenme bozukluğu harabiyete neden olur.
Maküla’ daki bozulma: Göz ön arka çapı uzadıkça gören noktada da hücre ölümleri ve doku bozulmaları oluşur, merkezi görme gücünde giderek azalmalar ortaya çıkar. Bakılan alanda merkezde eğrilikler ve görmeyen bir alan oluşur.
Atrofik (Ölü) alanlar: Beslenmeyen bölgelerde hücre ölümleri ortaya çıkar. Retinada beyaz, siyah alanlar şeklinde kendini gösterir. Retina ve koroid incelmiştir.
Optik sinir bozulmaları: Görme sinirinin yapısı bozulur, çevresinde atrofik ölü alanlar ortaya çıkar. Görme de bozulur.
Retina incelmiştir: Retina 10 tabakadan oluşur. Yer yer tabakalar bütünlüğünü kaybeder, eprir, zayıf alanlar oluşur.
Koroid bozulmaları: Damar sistemi koroid’ i oluşturur. Gözdeki uzama buradaki damar yapılarının da bozulmasına neden olur.
Yırtık ve retina dekolmanı en büyük tehlikedir. Önemli körlük nedenidir. Ameliyatlar genelde başarısızdır, çünkü tüm göz dibi yapıları bozulmuştur
      MİYOPLARDA 5 NUMARADAN SONRA GÖRMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
      Miyopu ilerletmemeniz göz yapılarının ve görmenin bozulmaması için çok önemlidir.
1.Görüntüde küçülme: Numara arttıkça görüntüde küçülme başlar:  -10.00 numarada görüntü %35 daha küçüktür.
2.Görmede şekil bozulmaları: Gören noktada bozulmalar başlar ve görme merkezinde eğilmeler, büzülmeler, şekil bozuklukları ve lekeler oluşur.
3.Siyah lekeler: Göz önünde siyah lekeler giderek artar. Bu gözün uzamasına bağlı doku ve hücre parçalanmalarından kopan kısımlardır. Göz orta suyunda dolaşırlar.
4.Vitreusun bozulması: Göz ortasındaki pelte gibi olan vitreusun su gibi olması ve bozulmalar nedeniyle lekelerin giderek artışı ortaya çıkar.
5.Görmede azalma: Görme eşelinde numara arttıkça sıra olarak görmede de düşme ortaya çıkar. 10 numara civarı aşağıdan 4-5 sıra görmeyebilir. 12-13 numaradan sonra görme daha da düşer. Görüntüde eğri büğrü görme ortaya çıkar.
6.Gözlüğün kalınlaşmasının doğurduğu kötü görme: Camların merkezi ince, kenarları kalındır. Kalın kenar tarafı çevrelerin net görmesini bozar. Yanılmalara, saçıntılara neden olur.
7.Yırtık ve retina dekolmanı en büyük tehlikedir. Önemli körlük nedenidir. Oluşan deliklerden göz orta suyunun retina arkasına kaçmasıyla ortaya çıkar. Işık çakmaları, siyah lekeler halinde başlar ve gözde bir alan görmez. Acil ameliyat gerekir ve ameliyat genelde yüz güldürmez.

 

 

En Çok Okunanlar