Yüksek Miyop

Yüksek miyop gözü kör edebilen en ciddi göz hastalıklarındandır, yönetimi ustalık gerektirmektedir.

      YÜKSEK MİYOPUN YÖNETİMİ
     Yüksek miyop ciddi bir sorundur ve mutlaka hastaya yakın ilgi gerekir. Görme korunurken göz yapılarının da bozulması önlenmelidir.  5-6 numaradan itibaren göz dibinde bozulmalar başlar. Ciddi sorunlar ortaya çıkar.
      ÖNCE UNUTMAMAK
Yüksek miyop genetik bir bozukluktur. Bozulmalarda da genetik bir gidiş hâkimdir. Farklı genetik durumlar farklı bozulmalara neden olur. Mutlak kontrol altında tutacağım düşüncesinde olmayın. Selin önünden eşyaları kurtarıyorsunuz, neyi kurtarabilirseniz… Moraliniz bozulmasın ama maalesef gerçek budur.
     GENETİK ARAŞTIRMA ÖNEMLİ Mİ?
     Önemli ama henüz böyle bir araştırmada ülke olarak yeterli değiliz. Belirtilere göre tanı konmaya çalışılmaktadır. Genetik bozukluk belirlenirse gözde ne harabiyet oluşacağı konusundan haberdar olunur.
     TEDAVİ HEDEFLERİNİZ NE OLMALI?
*Görme korunacak
*Göz küresi büyümeyecek
*Gözün büyümesinde etkili olan dış tabakadan içe sklera, koroid ve retina yapıları bozulmayacak.
*Göz ortasındaki vitreus jel tabakası bozulmayacak
*Göz içindeki lens bozulup perde gelmeyecek
*Göz tansiyonu oluşmayacak
     YÜKSEK MİYOPTA HASTA RAHATSIZDIR
*Gözlüğün kalınlığı görme alanının darlığa ve yanılgılı görmeye neden olur. Lens bu durumun giderilmesinde yararlı olur.
*Retinadaki bozulmalar, göz içindeki lensteki lekeler, göz tansiyonu, yüksek astigmat az görme nedenidir.
*Şimşek çakması (Fotopsi), göz önünde dolaşan siyah leke ve uçuşmalar olabilir.
*Yüksek miyop nedeniyle hasta %30-40 küçük görür.

     A.YÜKSEK MİYOPTA GÖRMEYİ KORUMAK
     Yüksek miyopta görmenin bozulması en önemli sorundur. Giderek bozulan bir görme söz konusudur.     Miyopta net görmenin bozulmasını önlemek için kornea, lens ve vitreus gibi kırıcı ortamların saydamlığının sürdürülmesi, retina ve koroidin bozulmaması, gözün bütünlüğünün bozulmaması, astigmata neden olan yamulmanın olmaması gerekmektedir.
1.Gözde tembelleşmeyi önlemek: Yüksek göz numarasından dolayı göz tembelleşir.Görüntünün sarı noktaya (Fovea) net düşmemesi tembelliğe neden olur.
*Yüksek gözlük numarasının verdiği tembelleşme sorunu: Göz numarası yükseldikçe gözlük camı ufak gösterir. -10.00 numarada hasta %30 daha küçük görür. Numara yükseldikçe oluşan aberasyon denilen saçıntılar net görmeyi bozar. Gözlük camının merkezde ince çevreye gittikçe kalınlaşması göz dibinde netlik de azlığa neden olur. Buraların az görmesi görme gayreti nedeniyle gözü gerer ve göz numarasında artışa neden olur.
*Astigmat önemli göz tembelliği nedenidir: Görüntü göz dibinde tek nokta olarak değil düzlem olarak düşer. Gözlük de takılsa net görme sağlanmaz. Astigmat oluşmasının önüne geçilmeli ve mutlaka giderilmelidir.
2.Yapı bozukluklarının görmeye olumsuz etkisinin kontrolü
*Retina bozulmaları
*Vitreus bozulmaları
*Lensteki bozulmalar
*Korneadaki bozulmalar
*Göz tansiyonu
*Görme sinirindeki değişiklikler:
     Görme alanındaki rahatsız edici bozukluklar:
A. Retina ve koroid bozulmasına bağlı lekeler: Retina ve koroid bozulmalarından ortaya çıkan siyah, beyaz çeşitli yapısal bozuklukların vitreusa geçmesi:
Gözde görmeyen alanlar: Göz dibindeki hasarlardan dolayı görmeyen alanlar ortaya çıkar. Hasta bunları leke veya siyah alanlar şeklinde görür.
Atrofik alanlar: Koroidin bozulması ile siyah beyaz görmeyen, normal doku özelliğini kaybetmiş alanlar oluşur.
Fuch: Retinada koyu renkli pigment birikmiş gri yeşilimsi skar (İz) alanları oluşur.
Dökülen siyah lekeler: Görüntüde dolaşan siyah lekeler hastaların ciddi şikâyetlerindendir. Retinadaki harabiyet alanından kopan siyahlaşmış ölü hücrelerin vitre içinde hareketi sonucudur.
B.Vitreusun yapısının bozulması sonucu oluşan lekeler:
Göz ortasında yüzen yapılar: Göz orta suyu vitreusun yapısı bozulmuştur. Hasta görüntüdeki uçuşan siyah lekelerden çok şikâyetçidir. Jel-pelte özelliğindeki orta sıvı içinde çok sayıda yabancı madde yüzen su gibi olmuştur.  
Vitre içi yüzen cisimler: Lazerle fibroz bantların, uçuşan yapıların parçalanması ve küçük parçalara ayrılarak gözün önünden uzaklaştırılması mümkündür.
*Vitreus’ ta uçuşan cisimler: Retina pelte gibidir, ama yüksek miyopta su gibi incelir. Retinadan kopan parçalar, vitreus’ da yüzen görüntüler oluşturur. Göz önünde siyah lekelerin ortaya çıkar. Vitreus’ un bozulması da ayrı görüntü bozukluğuna neden olur.
c.Işık çakması: Retina vitreus arasındaki boşluklar hareketle sürtünür ışık çakmasına neden olur. Işık çakması ileride oluşabilecek ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir. (Örneğin yırtık)
d.Görme sinirindeki bozulmalara bağlı görme bozulmaları:
Gözün ön arka çapının uzamasına retina uyum sağlayamaz ve optik sinir çevresinde koroid dokusu görülür.
*Görme sinirindeki bozulmalar: Miyop ilerledikçe beslenme bozukluğuna ve gözdeki uzama sonucu dokulardaki harabiyete bağlı olarak görme sinirinin yapısı bozulur. Sinir çevresinde atrofik (Ölü alanlar) oluşur. Görme netliği azalır.
*Miyopik krezent: Görme sinirinin çevresinde koroid dokusunun yok olmasına bağlı hilal gibi görünüm de görmeyi bozar yani o bölge görmez.
*Miyopik konus: Görme sinirini çevreleyen beyaz koroid dokusunun kaybolduğu alandır. Gözün ön arka çapının uzamasına retina uyum sağlayamaz ve optik sinir çevresinde koroid dokusu görülür.
*Optik sinirde dönme: Zamanla görme sinirinde dönme ortaya çıkar ve görme kalitesini bozar.
*Optik sinirde kuruma (Optik atrofi) : Görme sinirinin beslenmesi bozulur, kurumaya başlar. Bu görmede azalma ile kendini gösterir.
e.Göz tansiyonu: Göz tansiyonu görme sinirini kurutur ve önemli görmemezlik nedenidir.
f. Lensteki bozulmalar: Lensin beslenmesindeki bozukluklar görmeyi bozan kesif (yoğun) alanlar a neden olur. Bunların birleşmesi ile göze perde gelebilir. Lenste su toplanarak oluşan şişme de görmeyi bozar.
g. Kornea bozulmaları: Göz ön merceğinde saydamlığın azalması, astigmat oluşması görmeyi bozar.

     B.GÖZ KÜRESİNİN BÜYÜMESİNİ ÖNLEMEK
     Yüksek miyopta göz küresindeki büyüme gözde önemli ve ciddi hasarlar oluşturur. Miyop ilerledikçe büyüyen göz iri ve çirkin bir görünün oluşturur.
Göz küresi neden irileşiyor? Gözün dışındaki beyaz dokusu skleradaki yapısal bozukluk skleranın gevşemesine neden olmaktadır.
 A.Göz küresindeki büyümenin kontrolü: Miyopta göz küresi büyür, göz irileşir. Görüntü olarak yüksek miyoplar iri gözlüdür.
Yüksek miyopta büyüme yönü: Miyop ilerlerken gözün ön arka çapı büyür. Yüksek miyopta göz küresi bir top gibi her yöne, yukarı, aşağı, sağa, sola doğru büyüme gösterir.
Bunun ne önemi var? Kornea aksiyal miyop ilerlerken dikleşir, yani konikleşir, yani sayısal değeri küçülür. Yüksek miyopta tam tersine düzleşir yani sayısal değeri büyür yani 8,0 üzerine çıkar.
Büyüme demek sklera, koroid ve retinada incelme demektir. Büyürken dokularda birbirinden ayrılma, doku harabiyeti, hücre ölümü ortaya çıkar.  Bu tabakaların beslenmesi bozulur.
Büyümede sklera faktörü: Gözün dışındaki sklera tabakası göz küresinin dış kabuğudur. Bunun sağlığı büyümenin durdurulması için önemlidir. Gevşemesi, yumuşaması göz küresinde irileşmeye neden olur.
     Önlemler ne olmalı? Olayı sklera, koroid ve retina bozulmalarının önüne geçme olarak genel bir tedavi olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü bu tabakalar bitişik olup bozulmaları da birbirini etkilemektedir. Skleranın incelmesinin önüne geçilmelidir.
Hücre ve doku bozulmalarını önlemek: Göz irileştikçe dokular birbirinden ayrılır, hücrelerde yapısal bozukluklar sonucu tahribatlar ortaya çıkar.
Gözdeki gerginliği gidermek: Göz üzerindeki baskılar giderilmeli, göz tansiyonu ilaçlarla düşük seviyede tutulmalıdır. Göz kapakları ve göz dışı kaslar önemli baskı nedenidir. Az görmeye bağlı görme gayreti de gözü gerer, göz küresine baskı yapar.
B.Yüksek miyopta retina ve koroidi korumak: Yüksek miyopta göz dibi bozulmaları görmeyi tehlikeye sokan en önemli sorundur. Retina görmenin can damarıdır, korunması gereken temel alandır.
Retina-koroidea kalınlığı ölçümü: OCT muayenesi ile retina ve koroidea kalınlığı ölçülmelidir. Bu miyopta göz dibi bozulmalarının önlenmesi için göz doktorunun tedavi anahtarıdır. Özellikle retinanın sinir lifleri tabakası iyi değerlendirilmelidir. Retina kalınlığı 280 mikron, retina sinir lifleri tabakası 110 mikron civarındadır, miyop ilerledikçe bu kalınlıklar da incelir. Koroidea retina kadar esnek olmadığı için önemli bozukluklar ortaya çıkar.
Sklera’ da incelme: Sklera gözün beyazıdır. Bir dizi hastalıkta sklera zayıftır, bunlarda göz hızlı uzar ve miyop ’u daha hızlı gelişir. Göz tansiyonunda da sklera incelir ve uzar, miyop kolay gelişir.
Retina’ da incelme: Retina göz dibinde görmeyi sağlayan bölümdür, göz ön arka çapı uzadıkça incelir. 110 mikron kalınlıktan giderek incelir, eprir, çatlar.
Koroid’ de incelme: Retina üzerindeki damar tabakasıdır, Koroid’ in büyüyebilme özelliği ve esnekliği azdır. Göz uzayınca kan akışı bozulur, beslenemeyen (atrofik) alanlar oluşur. Özellikle 5 numaradan yüksek miyop gözlerde ortaya çıkar.   
Hücre ölümleri ve doku bozulmaları: Göz küresindeki irileşme koroid’ deki damar sistemini de bozar, hücre ölümleri ortaya çıkar. Hücrelerin bağlantılarının da bozulması doku harabiyeti ile sonlanır. Kan dolaşımının bozulması toksik maddelerin ortamdan atılmasını engeller, yeterli beslenmeyi önler.

     C. YÜKSEK MİYOPTA RETİNA BOZULMALARI
     Yüksek miyopta retina incelmesi: 6 numaradan sonra göz dibindeki retina tabakasında incelmeler başlar. OCT değerlendirmelerinde
*Retina kalınlığı 280 mikron civarındadır, Ön arka çap uzadıkça miyop da ilerler, retina da uzama ile orantılı olarak incelir. Korneada dikleşerek ve incelerek bu ilerlemeye katılır. Kornea normalden kalınsa (600 mikrondan fazla) dikleşme ve incelme genelde olmaz.
*Retina sinir lifleri tabakasında kontrol grubunda 108 civarı iken miyoplarda 100 mikron civarına düşmektedir.
     Retina incelmesi neden önemli?
Retina göz dibinde görmede etkili hücrelerin bulunduğu ince hassas bölgedir. İnceldikçe göz dibinde bozulmalar artar. Rengi pembeliğini kaybederek siyahlaşır. Yer yer yapıların kalmadığı atrofik alanlar oluşur.
*Çatlamamalar: Gözün uzamasına retinanın uyumu daha az olup bu retina duvarında çekilmelere neden olur. Bu retinada çatlamalara neden olur.
*Yırtılmalar: Çatlayan noktadan retina arkasına sızan vitreus sıvısı çatlamaları artırarak yırtılmalara çevirir. (Retina dekolmanı)
*Vitreus ve retina uzamasının uyumu: Miyop ilerlerken gözün ön arka çapı uzamaktadır. Göz orta suyu vitreus uzamaya uyum sağlamaz, arada boşluk oluşur. Göz hareketleri ile retina-vitre sürtünmesi ışık çakmalarına neden olur.
Işık çakması: Retina vitreus arasındaki boşluklar hareketle sürtünür ışık çakmasına neden olur. Işık çakması ileride oluşabilecek ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir.
Retina incelirken: Retinanı incelmesi yer yer eprimelere, çatlamalara neden olur. Koroidin daha mukavim olması nedeniyle koroid ve retina ön arka çap uzarken eş değerde uzamaz. Bu retinada çatlama ve atrofik alanlar oluşmasına neden olur. Epriyen, tabakaları azalmış incelmiş alanlar ileride yırtılmaya (Retina dekolmanı) zemin hazırlar.
Atrofik alanlar: Koroidin bozulması ile siyah beyaz görmeyen, normal doku özelliğini kaybetmiş alanlar oluşur.
Fuch: Retinada koyu renkli pigment birikmiş gri yeşilimsi skar (İz) alanları oluşur.
Yırtık ve retina dekolmanı en büyük tehlikedir. Önemli körlük nedenidir. Ameliyatlar genelde başarısızdır, çünkü tüm göz dibi yapıları bozulmuştur. Retina dekolmanı, retina ve koroid’ deki çatlamalar sonucu retinanın yırtılmasıdır. Retina ve altındaki damar tabakası koroid incelmiş doku kayıpları ortaya çıkmaktadır.
     D. KOROİD BOZULMALARI
     Damar sistemi koroid’ i oluşturur. Gözdeki uzama buradaki damar yapılarının da bozulmasına neden olur. Koroidin bozulması gözün beslenmesini de olumsuz etkiler.
Yeni damar oluşumu: Göz damar sisteminin bozulması oksijen açlığına neden olur. Farkı kapatmak için damar Göz tansiyonu mutlaka ölçülmelidir. Aynı büyüme göz tansiyonunda da olur.
*Göz dibi yapıları bozulmuştur. Göz dibinin pembemsi kırmızı görünümü kırçıllı siyah yapıya dönmüştür. Retina ve koroid dokusu incelmiştir.
*Göz parametreleri ölçülerek göz numarasının kaç numaraya çıkacak kadar ilerleyeceği hesaplanabilir.

     E. SKLERA İNCELİRKEN
Sklera gözün yapılarının içinde tutan beyazı kısmıdır. Genetik miyopta sklera dokusu bozulur, sertliği azalır. Göz küresi irileştikçe sklerada incelir. İnceldikçe bazı bölgelerde incelme daha fazladır, göz içi basıncının artması sonucu özellikle arkada dışa doğru balonlaşmış alanlar oluşur. 

    F.YÜKSEK MİYOPTA VİTREUS BOZULMASI   
     Vitreus göz ortasını dolduran pelte tarzında sıvıdır. Saydamdır. Ancak miyopta, iltihabi durumlarda, yaşlanınca bu saydamlığında azalma ortaya çıkar. Vitreus miyopta bozulurken içinde siyah, uçuşan lekeler oluşur ve numara arttıkça bu lekeler de çoğalır. Vitreus’ ta bozulmalar miyopta çocukluk yaşında başlar.
   Vitreus miyopta bozulur: Vitreus içinde siyah, uçuşan lekeler oluşur ve bu hastayı çok rahatsız eder. Numara arttıkça bu lekeler de çoğalır.
Vitreus bozulunca
*Vitreus pelte özelliğini kaybeder, içinde erimiş, sıvılaşmış baloncuklar oluşur ve giderek su gibi olur. Uçuşan göz hareketleri ile aynı yöne giden veya dalgalanan, siyah, açık sarı renkli veya duman tarzında özelliktedir.
Görme alanındaki lekeler:
*Vitreusun yapısının bozulması sonucu oluşan lekeler
*Retina ve koroid bozulmalarından ortaya çıkan siyah, beyaz çeşitli yapısal bozuklukların vitreusa geçmesi:
Posterior (arka) vitreus dekolmanı: Vitreus’ da büzülme, küçülme, retina duvarından uzaklaşacak şekilde ayrılma noktaları ortaya çıkar. Gözün uzaması ve büyümesi sonucu vitreus retina arka duvardan ayrılır. OCT ve göz ultrason muayenesi ile bu izlenir.
Vitreus ‘da eriyen alanlar: Vitreus pelte özelliğini kaybederek, içinde erimiş, sıvılaşmış, yapısı bozulmuş alanlar oluşur. Bunlar görüntüyü bozar, giderek çoğalır ve birleşirler.
Göz ortasında yüzen yapılar: Göz orta suyu vitreusun yapısı bozulmuştur. Hasta görüntüdeki uçuşan siyah lekelerden çok şikâyetçidir. Jel-pelte özelliğindeki orta sıvı içinde çok sayıda yabancı madde yüzen su gibi olmuştur.  Retina ve koroid bozulmalarından ortaya çıkan siyah, beyaz çeşitli yapısal bozuklukların vitreusa geçmesi de görmeyi bozar.

     G.LENSTEKİ BOZULMALARI ÖNLEMEK
     Göz ortasındaki lens görmeye önemli katkısı olan göz bölümüdür. 10 numara üzeri yüksek miyoplarda erken dönemde katarakt (perde) gelişebilir. Genetik hatalar söz konusu olabilir. Beslenme bozukluğundan kolay etkilenir. Astigmat oluşmasında etkilidir.
Genetik durumu önemseyin:10 numara üzerinde miyoplarda genetik bozukluk güçlüdür ve lenste hızlı bozulmalar ortaya çıkar. Genetik tanı konursa lenste gelişecek olaylar da ortaya çıkar.
Lensin saydamlığı korunmalıdır: Saydamlıkta bozulma görmeyi de bozar. Yetersiz oksijen ve beslenme bozuklukları, şeker hastalığı lensin sağlığını bozar.
Lens şişmemeli (Entümesan): Lensteki şişme (entümesan) yalancı miyop şeklinde göz numarasını artırır ve 4-5 numara gözlük derecesine eklenmeye neden olur. Su toplamaktadır. Stres, kortizonlu ilaçlar, şeker hastalığı, beslenme hataları lenste şişmeye neden olur.
Lensteki bozulmadan kaygı etmeli miyim? Hayır. Lensteki bozulmaların telafisi kolaydır. Gerekirse göz içi lensi ile sorun çözümlenir. Ama yinede bozulmasının önüne genel tedavi uygulamaları anıdan geçilmelidir.

     H. MAKÜLA BÖLGESİNİ KORUMAK
   
  Sarı nokta (Fovea) görmenin can damarıdır, göze giren görüntünün düştüğü, odaklandığı en hassas bölgedir. Yüksek miyopta retinadaki bozulma anında sarı nokta da önemli ölçüde olumsuz etkilenir.  Yüksek miyoplarda yılda bir OCT muayenesi ile fovea değerlendirilmelidir.
     Maküla’ nın bozulması: Göz ön arka çapı uzadıkça gören noktada da hücre ölümleri ve
doku bozulmaları oluşur, merkezi görme gücünde giderek azalmalar ortaya çıkar. Bakılan alanda merkezde eğrilikler ve görmeyen bir alan oluşur.

     I.GÖZ TANSİYONU (GLOKOM)
     Gözün dışındaki sklera tabakasının gevşemesi ve göz küresinin büyümesi nedeniyle göz tansiyonu atlanabilir. Düşük tansiyon glokom’ u şeklinde seyrederek görme sinirini tahrip etmeye başlar.

     İ.OPTİK SİNİR (GÖRME SİNİRİ BOZULMALARI

*Görme sinirindeki bozulmalar: Miyop ilerledikçe beslenme bozukluğuna ve gözdeki uzama sonucu dokulardaki harabiyete bağlı olarak görme sinirinin yapısı bozulur. Sinir çevresinde atrofik (Ölü alanlar) oluşur. Görme netliği azalır.
Miyopik krezent: Görme sinirinin çevresinde koroid dokusunun yok olmasına bağlı hilal gibi görünüm de görmeyi bozar yani o bölge görmez.
Miyopik konus: Görme sinirini çevreleyen beyaz koroid dokusunun kaybolduğu alandır. Gözün ön arka çapının uzamasına retina uyum sağlayamaz ve optik sinir çevresinde koroid dokusu görülür.
Optik sinirde dönme: Zamanla görme sinirinde dönme ortaya çıkar ve görme kalitesini bozar.
Optik sinirde kuruma (Optik atrofi) : Görme sinirinin beslenmesi bozulur, kurumaya başlar. Bu görmede azalma ile kendini gösterir.

     J. KORNEADAKİ BOZULMALAR

     Gözün ön arka çapında uzama: Miyop ilerlerken göz ön arka çapı uzar. Bu retinada dokuların birbirinden ayrılması, hücre ölümleri, göz ortasında siyah lekeler, çatlamalar, yırtılmalar demektir.
Kornea’ da incelme: Kornea göz ön merceği (Kornea) miyop arttıkça incelir. Normal kornea kalınlığı 570-580 mikron civarındadır. Miyop ilerledikçe kornea kalınlığı 500 mikron altına düşer. Bu kalınlık azaldıkça ileride yapılacak lazer şansı da giderek azalır.
Yüksek miyopta farklı durum:
Göz küresinin irileştiği yüksek miyopta kornea düzleşir ve 8,0 üzerine çıkar.

     K. ASTİGMATIN YÖNETİMİ

     Yüksek astigmat miyopta önemli sorundur.  Gözlük de taksa net görme sağlanamaz. Göz küresindeki yamulma ve korneadaki incelme astigmata neden olur. Astigmatsız gözde görüntü göz dibine tek nokta şeklinde odaklaşır. Astigmatta düzlem şeklinde odaklama vardır. Bu nedenle net görmez ve göz de tembelleşir. Göz dış kasları arasındaki denge bozukluğu, göz içindeki lensin yapısındaki bozulmalar ve katarakt başlangıcı da astigmata neden olur.
Astigmat etkili olarak düzeltilmedikçe hasta görme gayretine girer ve göz gerilir. Bu astigmatın daha da artması demektir.  En akıllı çözüm astigmatın oluşmasını başlangıçta önlemektir, tabii hasta geç gelmediyse.

  
   GÖZ TEMBELLİĞİ Mİ? HAYIR
     Yüksek miyopta hastalar gözüm az görüyor, tembelleşti diye başvurur. Bunun göz tembelliği veya yapısal bozukluk mu olduğu iyi değerlendirilmelidir. Yapısal bozukluk yok ise göz tembelliği yönünden tedaviye başlanılmalıdır.
Astigmat önemli göz tembelliği nedenidir: Görüntü göz dibinde tek nokta olarak değil düzlem olarak düşer. Gözlük de takılsa net görme sağlanmaz. Astigmat oluşmasının önüne geçilmeli ve mutlaka giderilmelidir.

     NE YAPMALIYIM?
*Yüksek miyop gözün en ciddi hastalıklarındandır. Gözde fazla hasar bırakır, akılcı davranılmazsa dönüşü olmayan ciddi görme bozuklukları ortaya çıkar.
*Doktor seçimi önemlidir. Gözlük verip gönderen hekim size zarar verir. Bu durumu yönetmek beceri, bilgi, özel ilgi alanı ister.
*İlerlemeyi durdurun. Mümkün mü? Evet, ama genetik durumu değerlendirmek gerekir. Genetik geçiş varsa belirli bir seyri vardır ve hedefiniz olayı hasarsız veya az hasarlı olarak çözümlemektir.
*Görmeyi koruyun. Siyah lekeler mutluluğunuzu bozar. Maküla’ ya (Sarı nokta) dikkat, görmenin can damarıdır, mutlak korunması gereken alandır.
*Göz küresi irileşmemelidir. İrileşmenin önlemleri alınmalıdır.
*Göz ön arka çapı uzamamalı, retina incelmemeli, kornea dikleşmemeli, astigmat önlenmeli, kornea incelmemelidir.
*Kornea 8,0 üzerinde ve düzleşiyorsa sorununuz daha büyük, göz bir küre gibi irileşmekte, tüm yapılar bozulmaya katılmaktadır.
*Retina, koroid ve skleranın sağlığını korumalısınız?
*Göz tansiyonu düşük çıkar ama harabiyet yapar. (Düşük tansiyon glokomu) Göz tansiyonunu önemseyin.
     Ben nasıl yöneteceğim derseniz! Bu işte ustalaşmış göz doktoru seçiniz, ona teslim olun. Mutlaka ama mutlaka.

     LAZER OLDUM OLAY BİTTİ Mİ? HAYIR

     Lazer ile gözlükten kurtulanlarda sorunların bittiğini zannetmesin. Miyoptaki göz bozulmaları yine devam edecektir. 

 

En Çok Okunanlar