Hipermetrop Bugün Başladı

Çocuğunuza yeni artı gözlük yazıldı. Ne yapmalısınız? siz neler bekliyor?

    HİPERMETROP BUGÜN BAŞLADI
     Daha doğru ifade ile bugün çocuğu doktora götürdünüz, artı numaralı gözlük verildi.  Hipermetropta göz ön arka çapı kısadır ve görüntü sarı nokta arkasında oluşmaktadır. Tedavi gözlerin odaklama ve uyum fonksiyonunu geliştirerek, odaklamayı ve uyumu sağlayan siliyer kasları üçlendirerek, lensin elastikiyetini artırarak gerçekleştirilir.
Normal göz:  Bebekte göz ön arka uzunluğu doğumda 16 mm.dir. 5. haftadan itibaren 17 mm. olur. 16. Haftada 18 mm.yi bulur. 29.hafta da 19 mm. olur. 42-52. Hafta dolaylarında 20 mm.ye yaklaşır. 24 yaşında 23 mm.yi bulur.  Yani normal insanda göz gelişirken 16 mm.den 23 mm.ye uzar.
Hipermetrop’ ta göz top gibi: Göz yuvarlak, göz ön merceği kornea diktir.  10 yaşından itibaren 20 li yaşlara doğru insanın boyu nasıl uzarsa, ön arka çap da kısmen uzar. Uzamanın bitmesi 24 yaş civarıdır.
Gözün ön arka çapı kısa. 24 yaşında +8,0 gözlük takan bir hastada ön arka uzunluk 20.30 civarındadır ve görüntü sarı noktanın ve yani retinanın arkasındadır.
Kornea dik değil yayvan: Göz ön merceği kornea 7.80-7.90 civarında kavise sahiptir. Hipermetropta ise yayvan olup 8,0 üzerindedir. Miyop’ ta kornea giderek dikleşir 7,5 altına düşer.
Top gibi olan göz uzuyor mu? 10 yaşından itibaren 20 li yaşlara doğru insanın boyu nasıl uzarsa, ön arka çap da kısmen uzar. Örneğin çocukluk çağında 18-19 mm olan göz ön arka çapı 24 yaşına kadar 20-21 mm.yi bulur. Ama normal insan değerlerini yine de bulmaz. Bu hipermetrop numarasında kısmen azalma demektir. 1 mm. uzama 3 derece hipermetropta da azalmaya neden olur.
Kornea kalınlığı: Kornea 580 mikron kalınlıkta, yani mm.nin yarısı kadardır. Hipermetropta genelde 6,0 üzerindedir. Kornea inceldikçe astigmat artar.
Görüntünün durumu: Görüntü sarı noktanın arkasına düşer ve ancak gözün önüne artı cam eklenerek sarı noktaya düşürülür. Böylece net görme sağlanır.
     HİPERMETROP NEDİR? ( Hyperopia/hypermetropia)
*Hipermetrop yakını görmemektir. Hasta uzağı görür, 1-2 metre yakını göremez.
 Normal göz top gibi değil hafif ön arka çapı uzundur. Hipermetropi’ de göz top gibidir, ön arka çapı kısadır. Görüntü gören noktanın arkasına düşer.     
*Gözün ön arka (Axial) çapı kısadır. (Aksiyal Hipermetropi)
*Veya gözün kırıcı ortamlarının gücü zayıftır, (Refraktif Hipermetropi)
*Görme artı cam ile düzeltilebilir. Camın ortası kalın, çevreye gittikçe incelir.
      Hipermetropta görüntü:
Resme dikkat. Öndeki çocuk bulanık, ilerideki çocuklar net görünmektedir. Öndeki bayanın görüntüsü bulanık, arkadaki kişiler daha nettir.         
Hipermetropta astigmat önemlidir, giderilmezse çocuk ömür boyu uzakta da gözlük takmak zorunda kalır.      
Hipermetropi’ nin ortaya çıkması önlenebilir mi? Hipermetropi doğuştan gelen kusurdur,  göz ön arka çapının kısalığıdır, göz top gibidir. Alınan önlemlerle çıkmaması önlenemez.      Mutlak hipermetropi uyum egzersizleri ile düzeltilemez.
Eksen hipermetropisi: (Axial hyperopia) : Ön arka çapın kısalığı sonucudur.
Facultatif (Relative)  hipermetropi: Uyum egzersizleri ile tamamen düzeltilebilir.
Latent hipermetropi: Toplam hipermetropi’ nin ilaçla ortaya çıkarılabilen gizli kısmıdır. Egzersizle tamamen düzeltilebilir.
Manifest hipermetropi: Toplam hipermetropi’ nin açıkta kalan kısmıdır, egzersizle düzeltilemez. Ama gözlüksüz idare edebilir.
Total hipermetropi: Latent ve manifest hipermetropi’ nin toplamıdır.
Hafif hipermetropi:0-3 numara arası hipermetropi’ dir.
Orta hipermetropi: 3-6 numara arası hipermetropi’ dir.
Yüksek hipermetropi: 6-20 numara arası hipermetropi’ dir.   
     SİZİ NELER BEKLİYOR?
     Gözü gözlükle bozmak: En tipik örneği hipermetroptur. Hipermetropta göz numarasını ne kadar yüksek tutarsanız görüntü sağa sola bakışlarda o kadar zıt yöne gider, çocuğu rahatsız eder. Yüksek gözlük iri gösterir. Büyüteçle bakıyor gibidir.
      Artı gözlüklerde yakın/uzak, dinlenme, bulanıklaşma noktası gibi özellikler vardır. Gözlüksüz görme, gözlüğe bağımlı kılmama ve şaşılığı kontrol altında tutma yönünden göz doktoruna çok özel görevler düşmektedir.
Gözlük tedavi etmez: Gözlük baston gibidir, hastalık devam eder ama yürürken size destek sağlar. Meşhur söz: “Bastonu alma, bastona kalma.”  Siz gözü tedavi ettirmelisiniz. Gözlüğü çıkardığınız zaman yine görmezsiniz. Demek ki gözünüz gözlükle tedavi olmuyor.
Boş yere gözlük kullananlar: Artı gözlük kullananların çoğu gözlüksüz görebilirdi. Sadece yüksek numaralarda yakında gözlük gerekebilirdi. +7.0 numaraya kadar artı gözlüksüz görebilir ama özel uygulamalardan sonra… Hastaya gözlük vererek eziyet etmemeli, gözlüksüz göstermelidir.
Gözü gözlükle tembelleştirmek: Hipermetrop en önemli göz tembelliği nedenidir. Numara arttıkça tembelleşme riski daha da artar. Hipermetrop’ da daha düşük gözlük numarası ile görme sağlanması gözde tembelleşme olasılığını ortadan kaldırır veya en aza indirir. Çünkü yapılan tedavi gözün fonksiyonlarını işler halde tutmayı sağlamaktadır ve tembelleşeme nedenleri ortadan kalkmaktadır.
Gözlük gözü nasıl tembelleştirir? Bu iş çok kolay;
*Göz görmeli siz gözlükle görürseniz göz fonksiyonları giderek zayıflar.
*Bulanıklaşma noktasından ilerisi bulanık gösterir. Şaşılığı baskı altına almak için ilaçlı ölçümün tamamını vermek az ve netsiz görmek demektir, gözü tembelleştirirsiniz, şaşılık tedavisini uzatırsınız.
*Hipermetrop kalın cam demektir, düşük numara ile görmeyi sağlamadıkça cam kalındır, yanılgılar, yansımalar gözü bozar, tembelleştirir.
Çocuk gözlük takmadan duramıyor: Hatalı gözlüklerde bile çocuk önceleri direnir, sonra göz uyum sağlar. Devamlı gözlük kullandırılarak gözdeki fonksiyonlar köreltilir.  Anne de seviniyor, çocuk gözlüğe alıştı, uyum sağladı diye… Bilmiyor ki çocuk gözlüğe bağımlı oldu.
Gözlüğe bağımlılık: Gözlük reçetesi vermede püf noktalarını bilmeyen, gözlük vermeye özen göstermeyen bir göz doktoru hastasını gözlüğe bağımlı kılar ve hasta gözlük takmadan duramaz. Burada göz fonksiyonlarını gözlük üstlenmektedir.
     Başarılı bir uygulama nedir?
Boş yere ve gereksiz olarak gözlük kullanmama
Uzağı gözlüksüz görme
Daha düşük numara ile görme
Yakında da gözlüğe gereksinimin kaldırılmış olması
Göz tembelliği oluşmaması, gözlüğe bağımlı kalmama
      Bunu kim sağlayacak?
      İlgi alanını bu konuya daha fazla yöneltmiş göz doktoru size yararlı olacaktır.


En Çok Okunanlar