Artı Gözlüklü Çocuk

Artı gözlükler ağır ve çirkin görünümdeidr. İri gösterir, gözlerde iri gözükür.

     ARTI GÖZLÜKLÜ ÇOCUK
     Hipermetrop yakını görememektir ve artı numara ile düzelir. Hipermetrop’ u olan çocuk diğer gözlük kullananlara göre farkı özellikler gösterir.
İri cam iri göz: Artı numaralar inceltilse dahi gözü iri gösterir ve numara arttıkça bu daha da belirginleşir. Bu estetik bozukluk çocuğu da aileyi de üzer.
Çocukta davranışta bozukluk:
Kalın artı gözlüklü çocuğa bakın, davranışı normal mi? Artı numara gözlük kullananlarda kalın gözlük kullanmanın verdiği psikolojik sorunlar ortaya çıkar.
Neden ürkek tavırlı? Artı gözlük kullananlar ürkek tavırlıdır, düşük zekâlılar gibi bir davranış içindedir. Derinliğin azalması, görmede azlık, gözlükten kaynaklanan görüntü sapmaları, her şeyi iri görme onu ürkek yapar. Sarsak, sağa sola giderken çarpan, dikkatsiz çocuk görünümündedirler. Hata yapmaktan korkarlar.
Göz tembelliğinin verdiği tedirginlik. Hipermetrop çocuğun yeterli uyum ve odaklama yapmaması nedeniyle gözde tembelliğe neden olur. Az görmek, görme gayreti, görme gayretinin neden olduğu şaşılık ve kaydıkça ortaya çıkan çift görme ile derinlik hissi olmaması artı gözlüklülerde tedirgin ve apatik görünüşe neden olur.
İri görmenin verdiği tedirginlik: 5-6 numara hipermetrop eşyayı %20 9-10 numara civarı hipermetrop %35 iri görmek demektir ve önemli huzursuzluk kaynağıdır.
Neden yakın görmede zorlanıyor? Uyum ve odaklama gayret ister, gördüğü ile yetinen bebek ve çocuk bu fonksiyonları yeterince kullanmaz. Buna alışan çocuk eşyaya yaklaşarak görmeye çalışır.
Numara artıkça.Gözlük numarası arttıkça artı numaralı gözlükte ortaya çıkan rahatsızlıklar da artar.
Derinlik hissinin olmaması. Artı numaralarda şaşılık ortaya çıkmışsa veya ara sıra gizli kayma varsa veya iki göz arası numara farkı varsa veya birinde astigmat fazla ise 3 boyutlu görme de bozulur. 3 boyutlu görme yaşamın tadıdır. Derinlik hissi kaybolan çocuk rahatsızdır.
Sferik aberasyon: Artı numaraların ortası kalın çevresi incedir. Göze giren görüntü yansıyarak, saparak girer. Numara arttıkça gören foveaya düşen görüntünün netliği ve kalitesi de bozulur.
Astigmat varsa: Astigmat önemli netlik azlığı nedenidir ve görme gayreti ile de giderilemez. Astigmat arttıkça tembellik de artar. Hasta az görme nedeniyle huzursuzdur.
Göz hareketinde görmede bozulma: Artı numaralarda bir yöne bakarken gözde zıt yöne doğru görüntüde kayma ortaya çıkar. Sağa bakarken görüntü sol tarafa yani zıt tarafa kayar. Numara arttıkça bu durum daha belirgin hale gelir. Ve hastada huzursuzluğa neden olur.
Uyum yetersizliği: Uyum kameranın her mesafeyi netleştirmek için yaptığı zumun gözdeki karşılığıdır. Uyum bir gayret gerektirir ve çocuk gördüğü ile yetinir uyum yapma zahmetine girmez. Bu net görmeme ve giderek gözde tembelleşmeye gidiş demektir.
Odaklama: Odaklama görüntünün gören noktada toplanmasıdır. Göz içindeki siliyer kas ve lensin kasılıp gevşemesi ile sağlanır. Bebekler gördüğü ile yetinir ve gerekli odaklamayı yapmaz. Bu da gözde tembelleşme demektir.
Okurken yazarken rahatsız çünkü kitaptaki her şeyi iri görmektedir. Okumaktan kaçınır. Uyum ve odaklama yaptıkça başı ağrır.
Gözlüğe bağımlı çocuk:
Gözlük kullandıkça göz fonksiyonlarını giderek gözlük yüklenir ve göz fonksiyonları zayıflar. Bu ömür boyu uzakta da gözlük kullanmak demektir. Unutmayın hipermetrop yakını görememektir. Fonksiyonlar canlı tutulursa uzakta ve küçük numaralarda yakında gözlük kullanmaya gerek kalmaz. Çocuk gözlüğe bağımlı hale gelirse gözlüksüz çok rahatsız ve huzursuz olur.
Doktorun gözlük vermedeki hataları artı gözlükten kaynaklanan sıkıntıları da çoğaltır.
     Ne yapmalı? Görev göz doktoruna düşmektedir, fonksiyonları canlı tutarak uzakta gözlük kullandırmamalı veya daha düşük numara ile görmeyi sağlamalıdır.

 

En Çok Okunanlar