Miyopta Bunlar Önemli

Miyopu önemseyin. Basit bir gözlük olayı olarak düşünmeyin.

MİYOP GÖZLÜK KULLANANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Miyopla yaşamak: Uzağa göremek önemli bir olay değildi, bir gözlük takılır ve gözlük numarası fazla ilerlemezdi. Modern yaşam miyopun ilerlemesine, hatta çok fazla ilerlemesine neden olmaktadır. Aile çocuğunun göz numarasının ilerlememesi için ona bir yaşam tarzı çizmek zorundadır. Uyulması gereken çok önemli kuralar vardır, aksi halde çocuğunuz 4-5 numara gözlüğe sahip olacaktır ve gözde miyoptan kaynaklanan hasarlar ortaya çıkacaktır. "Miyopta yaşam tarzı"  broşürünü mutlaka edinmelisiniz.

Yaşam tarzı size neler anlatmalı? Beslenmenin rolü, neler yemeli, neler yememeli, miyopu artıran ve azaltan yiyecekler... Tatlandırıcılar. İçecekler. Şeker, yağ, ekmek. İlerlemeyi önlemek için 3-4 ayrı özellikte gözlük gerekir. Televizyon. Bilgisayarın rolü ve kazanlık. Evde oda seçimi. Okulda durum.Derste özel durumlar. Açık hava ve güneş. Işık  İlerlemeyi önleyen günlük egzersizler. Uzun ve kısa boy. Kilolar. Glisemik indeks. Kanda miyopu ilerleten faktörler. Cumartesi pazar gözlükleri. Yakın okuma.

Miyop bugün başladı: Çocuğunuzu uzağı görmediği için göz doktoruna götürdünüz ve reçelendirilen gözlüğü aldınız. Hata buradan başlıyor. Yeni başlayan miyop siliyer faz  denilen dönemdedir ve egzersizle miyopu gözlüksüz hale getirmeniz mümkündür. Axial faza geçmemiştir yani gözön arka çapı uzamamıştır. Göz doktorunuz mutlaka bu dönemi değerlendirmeli ve bu şansınızı kullandırmalıdır. Yine göz doktoru biometrik ölçüm yaparak, kornea haritasını çıkararak, kornea kalınlığını belrleyerek, retina kalınlığını ölçerek ve çocuk için miyopu ilerletmeyecek bir yaşam tarzı belirleyerek sizin çocuğunuza dosya açmalıdır. Olay basit bir gözlük verme değildir. İyi bir görme mükemmel görme gözlüksüz görmedir, bu sağlanmalıdır. Veya numara ilerlemesinin önüne geçilmelidir.

İki düşman, gözlüğünüz ve göz doktorunuz: Gözlük taktıkça gözlük numaranız artacaktır. Gözlük gözün fonksiyonlarını giderek üstlenecek, göz fonksiyonları giderek zayıflayacak, her göz doktoruna gidişte göz doktorunuz gözlük numarasını artırarak daha net görmenizi sağlayacaktır. Bu ilerleyen gözlük numarası demektir ve 20li yaşlara gelindiğinde 5-6 numara gözlük demektir...  İki göz doktoru. Biri her gelişte numaranızı artırarak göz doktoru diğeri tedbirler alarak ilerlemeyi önleyen göz doktoru. Sizin seçiminiz ikincisi olmalı ama bu ülkede miyop ilerlemesini önlemeyi  bilen göz hekimi sayısı çok çok az....

Olayı kavramak: Önce zihniyeti değiştirmeli. " İlerde lazer olur kurtulur."  zihniyeti çocuğa zarar verir. Miyop için yapılan lazer gözün en büyük düşmanıdır, gözde önemli tahribatlar yapar. ilerleyen miyop gözde önemli sorunlar doğurur. Bu "Miyop neden ilerlememeli?" bölümünde geniş olarak anlatıldı. Miyop'u başlatmamak,  ilerlemesini durdurmak mümkündür. Her yaş için miyop numarasını azaltmak egzersizle mümkün olabilir.

Ciliary ve axial miyop kavramı: Cilliary myopia: Gözün ön arka çapının uzamadığı dönemdir, göz hala yuvarlaktır. Miyop egzersizleri ile ilerleme bu dönemde durdurulmalıdır. Miyopun geri dönüşüm yapılabileceği dönemidir. Çocuğa hemen gözlük verilerek bu avantaj kaybedilmemelidir.  Axial myopia: Göz küresinin ve korneanın öne doğru uzadığı miyopi devresidir. Kornea ve göz küresindeki bu uzamadan doğan gerilme ile korneadaki incelme kornea simetrisini de bozar astigmat olaya eklenir. Göz doktorunun bu dönemi iyi değerlendirmesi ömür boyu gözlüksüz görmeyi sağlayacaktır. Aksi durum ilerleyen miyop ve hastayı ömür boyu gözlük takmaya mahküm etmek demektir.

Miyop'un ilerleme yaşında iseniz: Bu yaşları çok iyi değerlendirmelisiniz. Miyop 7-14 yaş civarında başlar, 24 yaşına kadar ilerleme devam eder. 5-6 numaradan fazla miyop var ise 30 yaşına kadar ilerleme devam edebilir. Anne babada miyop varsa çocuklarda okul çağında miyop başlayabilir, anne babanın uyanık olması gerekmektedir. Miyop başlangıçta siliyer dönemdedir. Gözde görüntüyü gören noktaya düşürme fonksiyonu bozulmuştur. Bu egzersizle giderilerek gözlüksüz görme sağlanabilir. Bu dönem iyi değerlendirilmez ise gözde yapısal bozuklukların oluştuğu axial dönem başlar.

İlerleme yaşını geçtiniz, gözlük kullanan biri iseniz: 20-24 yaşından itibaren  miyopunuzdaki ilerleme  döneminiz bitti, siz ne yapmalısınız? Miyop numarasını azaltacak egzersizler her yaş için uygulanabilir. Yapmanız gereken gözünüzün böyle bir tedaviye uygun olup olmadığını bu konuda deneyimli bir göz hekimine kapsamlı bir muayene olmanızdır. Göz içindeki lens denilen merceğin miyop ilerlemede  neden olmaması gerekmektedir.

Meslekler, meslekler, meslekler: Bazı meslekler ilerleme yönünden en tehlikeli mesleklerdir. Özellikle yakın çalışması çok olan, gün boyu bilgisayar başındakiler, uzun öğrenim yılları, aşırı okuma gözde ilerleme nedenidir. İlerleyen bir miyopun gözde yapacağı tahribatlar bazı meslekleri yapamamak demektir. İşe girişte engel olabilecektir.

     İLERLEYEN MİYOPTA GÖZÜ KORUMAK

     İlerleyen miyop gözde önemli hasarlar oluşturur. Numara arttıkça oluşan tahribatlar da artmaktadır. Her gelişte gözlük numarasını artırıp hastayı 6 ay sonra kontrole çağırmak mesleki hatadır.

      İlerleyen miyopta neler yapılmalıdır?

Hastayı bilgilendirmek: Hasta veya hasta sahibi miyop ilerlemesi ve oluşacak bozukluklar konusunda duyarlı olması için bilgilendirilmelidir.Doktora ve hastaya düşen görevler anlatılmalıdır.

Gözün uzamasını önlemek: Miyop’un başlangıcı genelde siliyar cismin yeterince odaklamaması şeklindedir.(Siliyar miyop dönemi)  Egzersizle göreme sağlanır ve ilerleme durdurulabilir. Tedavide gecikmek gözün ön arka çapının uzamasına ve gözde önemli tahribatlar oluşmasına neden olur. (Axial miyop dönemi)

Korneayı korumak: Korneada öne doğru uzama ve incelme ortaya çıkar.

*Kornea inceldikçe çarşaf gibi katlanması kolaylaşır ve değişik yönlere astigmat oluşur.

*Öne doğru uzaması Axial miyop dönemine geçmesi demektir.

Lensi korumak: Gözdeki beslenme bozuklukları katarakt denilen perdenin 10 yıl daha erken gelmesine neden olur. Katarakt ameliyatı retina yapısının bozuk olması nedeni ile retina dekolmanı denilen göz arka yırtılmaları riski taşır.

Glokom oluşmasını önlemek: Glokom gözde tansiyon oluşmasıdır. Glokom oluşma riski artar ve genelde 40 yaşından sonra ortaya çıkan göz tansiyonu 10 yıl daha erken oluşur. Sklera, koroidea ve retinanın incelmesi nedeni ile göz tansiyonundaki yükselme bilinen göz tansiyonu ölçümleri ile atlanabilir.

Retina ve Koroidea’yı korumak: Göz uzadıkça dokular birbirinden uzaklaşır, hücre ölümleri ortaya çıkar. Koroideadaki damar sistemindeki bozulmalar nedeni ile beslenemeyen alanlarda atrofik, beyaz, siyah görünümde ölü alanlar oluşur. Siyahlıklar artar. Göz dibinin pembe kırmızımsı görünümünü giderek siyah, beyaz, kırçıllı görünüm alır. Görme sinirinde dönme, beslenme bozukluğu nedeni ile beyazlaşma ortaya çıkar.

Vitre bozulmaları: Göz orta suyu vitre pelte gibi iken yapısı bozulur su gibi olur. İçinde oluşan siyah lekeler, kıl ve sinek gibi görüntüler, şimşek çakmaları hastayı rahatsız eder.

     İlerleyen miyopta gözü korumak için neler yapılmalı?

İşi önemsemelisiniz. Özellikle ailede yüksek miyop olanlar konuyu iyi bilmelidir.

*Göz numarasının ilerlemesini önlenmelidir. Bunun için dünyada çok etkili yöntemler uygulanmaktadır. (Kitap)

*Miyopta günlük yaşama ilerlemeyi önleyecek şekilde düzen vermelidir.( Broşür)

*Besleyici vitamin desteği mutlaka gerekir.

*Yeterli kan akımını sağlamak özel egzersizlerle sağlanır.

*Göz tansiyonu sık sık ölçülmelidir.

 

En Çok Okunanlar