Hipermetrop Tedavisinde Yol Haritası

Hipermetropide göz önünde bulundurulması gereken önemli kurallar vardır.

     HİPERMETROPTA GÖZLÜKSÜZ GÖRMEDE YOL HARİTASI
     Hipermetrop yakını görememektir.  Artı gözlük kullananlar uzağı gözlüksüz görebilir. Hatalı uygulamalar göz fonksiyonlarını geriletmekte ve hastayı ileride de uzakta da gözlüğe mahkûm etmektedir. Gözlük ve kapatma verip göndermek bir doktor için mesleki hatadır.
      Göz tembelliği önemlidir: 7 yaş altı çok iyi değerlendirilmelidir.
*Artı numaralarda bebek ve çocuk gördüğü ile yetinmekte ve göz tembelleşmektedir.
*Artı gözlüklerde göz tembelliği gelişir, sizin en önemli sorununuzdur.7 yaş öncesi mutlaka göz tembelliği giderilmelidir.
*Hasta devamlı iyi gören, düşük numaralı, astigmatı az olan gözünü kullanmakta diğeri az kullanıldığı için tembelleşmektedir.
*Bebek ve çocuk ilaçlı muayene sonucundan 2,0 -2,5 numara düşüğü ile çok rahat görebilir. Şaşılığa baskı yapmak için yüksek verilen gözlük (Tam ilaçlı muayene sonucu)  görüntüyü bulanıklaştırmaktadır.
*Bebek veya çocuk görme gayreti ile görmeyi düzeltebilir, astigmatı telafi edemez, göz tembelliği gelişir.
      Uyum önemlidir: Uyum kameradaki zumun karşılığıdır. Her mesafeyi netleştirmek için göz içindeki lensin gevşeyip kasılarak görüntüyü gören noktaya düşürmesidir.
*Yüksek numara tarafı az gördüğü için daha fazla uyum yapar, uyum gücünün o tarafta fazlalığı şaşılığa neden olur.
*Astigmat varsa, yüksek astigmat tarafı netleştirilemez uyum gücü o gözde de güçlenir.
      Astigmat önemlidir: astigmatlı göz az görür, astigmatın yüksek olduğu göz kayabilir, daha çok tembelleşir.
      Şaşılığı engellemek önemlidir. Hipermetrop ve astigmat içe şaşılık nedenidir.

     Çocuğunuz artı gözlük kullanıyorsa veya yeni gözlük verildi ise ne yapmalısınız?
*İlk gözlük kullanmaya başlayınca şaşılık ortaya çıkabilir, doktorunuz bunun önlemini almalıdır.
*Artı gözlük kullananlar uzağı gözlüksüz görebilecek duruma getirilmelidir. Bu göz fonksiyonlarının işler hale getirilmesi ile sağlanır.
*Artı gözlüklerde göz tembelliği gelişir, sizin en önemli sorununuzdur.7 yaş öncesi mutlaka göz tembelliği giderilmelidir.
*Artı numaralarda bebek ve çocuk gördüğü ile yetinmekte ve göz tembelleşmektedir.
*Hasta devamlı iyi gören gözünü kullanmakta diğeri az kullanıldığı için tembelleşmektedir.
*Bebek ve çocuk ilaçlı muayene sonucundan 2,0 -2,5 numara düşüğü ile çok rahat görebilir. Yüksek verilen gözlük görüntüyü bulanıklaştırmaktadır.
*Hipermetrop’ da gözlüksüz görme egzersizleri aynı zamanda göz tembelliğini de giderecektir.

    Tedavide hedefleri

      Hipermetrop yakını görmemedir. Göz doktorlarının hatalı uygulamaları uzakta da gözlük kullanmaya neden olmaktadır. Fonksiyonu gözlüğün yüklenmesine, odaklama ve uyum fonksiyonlarının gerilemesine müsaade etmemelidir.  Bu çok uzun süreler gözlük kullanmak demektir.
      Önce şaşılık oluşmasını engellemelisiniz. Ateş, havale geçirme, stres, güçlü bir gripal enfeksiyon şaşılığı başlatabilir. Gözler arası numara farkı, bir gözde astigmatın fazla olması, bir gözde uyum gücü fazlalığı gelişmesi şaşılığa neden olabilir, önlemi alınmalıdır. Doktorunuzu ilk gözlüğü verir, şaşılığı başlatabilir, bunun önüne geçilmelidir.(Dikkat)
     
Göz tembelliği giderilmelidir. Sağlam gözü kapatarak veya bir sağ bir sol göz kapatarak gözlere zarar vermeyiniz. İki gözle tek görmeyi ve füzyonu bozarak şaşılığa neden olmayınız veya şaşılık varsa şaşılığı artırmayınız. Okul öncesi sorunu mutlaka çözmelisiniz.
      Uyumu egzersizle her iki gözde egzersizle eşitleyiniz. Bu daha az numaralı gözün kullanmada tercih edilmesini, dolayısı ile şaşılık ve göz tembelliğini önleyecektir. Net görme uyumu gevşetir.
      Gözlük camı önemlidir. Net görmek için mutlaka asferik olmalı, 55 mm.lik çaptan kesilerek ince olmalıdır. Cam sağlıktır, daha net gösterir. Fazla yüksek numara yoksa organik yaptırmayınız. Işığı kesen anti refleyi sadece açık renkli gözler ve dışa şaşılar için kullanınız. Çocuk gözlüğü çok kırar ekonomik ve yeniden temini kolay gözlük alınız. Artı camlar zaten kalındır, kolay kırılmaz ama organikte çizilir.
      Astigmat önemli sorundur. Göz tembelliğini artırır, tedaviyi uzatır. Şaşılığı artırır. Fazla olan gözde uyum gücünü artırarak şaşılığa neden olur. Bebekte astigmatı gidermek kolaydır. Astigmatı azaltıcı veya giderici egzersizler denenmelidir. Astigmat bölümüne bakınız.
      Şaşılık var diye yüksek numara gözlük kullandırmak. Ülkemizde uygulanan tedavi budur ve mesleki hatadır. Şaşılığa baskı yapmak için ilaçlı ölçüm tam verilmektedir. Bu bulanık göstererek şaşılığı artırır. Gözün odaklama ve uyum fonksiyonlarını bozar, geriletir. Kalın gözlük demektir. Gözde tembellik demektir. Uyum ve odaklama fonksiyonlarını geliştirerek daha küçük gözlükle görme sağlanmalıdır. Göz fonksiyonları çalışır hale gelirse zaten şaşılık da düzelir.

     Çocuğunuzda hipermetrop var, artı gözlük verildi ne yapmalısınız?
     12 yaş altı uygulamalar
*Bu bir ev tedavisidir.
*Çocuk yanlış tedavi ile gözlüğe mahkûm edilmiştir. Önce bu mahkûmiyetten kurtarılmalıdır.
*Göz fonksiyonları normal düzeye getirilerek uzakta gözlüksüz görme sağlanabilir.
*Göz kasları arasındaki dengesizlikten kaynaklanan astigmatlar erken yaşlarda yapılan egzersizle giderilerek gözde tembelleşme, net görmemezlik önlenebilir.
     Gözlük numaralarına göre uygulamalar:
      Çocuğumda bir göz sağlam öbür göze 3-4 numara civarı artı gözlük var: Çocuğunuzun numara olan gözünde tembelleşme riski var. Egzersizle her iki göz çalışır hale getirilirse gözlüksüz görebilir. 12 yaşına kadar tembelleşme riski vardır. Egzersiz hem gözlüksüz görmeyi sağlar hem gözün tembelleşmesini önler.
      Çocuğumda bir göz sağlam diğer gözü 5-6-7 numara: Ciddi bir göz tembelliği riskiniz var. Düşük numara gözlük ve egzersiz ile tedavi 12 yaşına kadar yürütülür. 12 yaşından sonra gözlük kullanılmadan egzersizle görme devam ettirilebilir.
      Çocuğumda 2,5-3,0 numara civarı artı gözlük var: Çocuğunuz gözlüksüz hem uzağı hem de yakını egzersizle göz fonksiyonları canlı tutularak görür.
      Çocuğumda her iki gözde 3,5-4,5 numara civarı hipermetrop var: Uzakta gözlüksüz görme veya yarısı ile görme sağlanabilir. Fonksiyonlar geliştirilirse 12 yaşından sonra hem uzakta hem de yakında gözlük takmayabilir.
      Çocuğumda 4-5 numara civarı artı numara var: Göz fonksiyonları işler duruma getirilerek hasta hem göz tembelliği riskinden hem de uzağı gözlükle görmeden kurtulur. Yakında ihtiyaç duyarsa uzun süreli okumalarda ve ışığın yetersiz olduğu akşam yakın gözlüğü şeklinde gözlük kullanabilir.
      Çocuğumda 7-8 numara civarında artı numara var: Önce egzersize alınır göz numarası giderek düşürülür. 3,5-4 numara ile görmesi sağlanabilir.
      Çocuğumda 10 numara üzeri artı numara var: Ciddi bir göz tembelliği riski var. Egzersizle göz fonksiyonlarını canlı tutma gözü tembelleşmeden koruyacak ve daha az numara ile görme sağlanacaktır.
      Çocuğunuzda sadece 2-3 numara civarı artı astigmat var: Olay göz kasları arasındaki denge bozukluğundan kaynaklanıyorsa astigmatı azaltıcı egzersiz uygulanmalıdır.
      Çocuğumda Hipermetrop hem de 2-3 numara civarı astigmat var:Hipermetrop kısmının gözlüksüz görmesi sağlanabilir. Astigmat azaltılabilir. Ciddi göz tembelliği riski vardır, mutlaka gözlüksüz görme egzersizlerine alınmalıdır.
   
     12 yaş üzeri uygulamalar
*Kaç yaşında olduğunuz önemli değildir.
*4-5 numara civarı hipermetrop egzersizle gözlüksüz görebilir. Gözlüğe bağımlılığınız azaltılabilir, sadece özel durumlarda gözlük kullanabilirsiniz.
*7-8 numara civarı artı gözlük kullanan kişi daha düşük numara ile görebilir. Gözlük numaranız ne olursa olsun tedavi mutlaka uygulanmalıdır.
*Günlük yarım saatlik bir uygulama yeterlidir. Daha fazla uygulama tedavi süresini kısaltacaktır. Gözün durumuna ve gözlük numaranıza ve yaşınıza bağlı olarak tedavi 2-6 ay kadar sürebilir. 

    

 

En Çok Okunanlar