Astigmat Tedavisinde Yol Haritası

Astigmat önlenebilir, giderilebilir.

   ASTİGMATTA DA GÖZLÜKSÜZ GÖRMELİSİNİZ: Mükemmel görme mutlu yaşamın tadıdır, tuzudur. Bebeklik ve çocukluk çağında ana baba bunu iyi değerlendirmeli, onlara güzel bir görmeyi sunmalıdır.
     Kornea yumuşak bir dokudur: Kornea gözün ön merceğidir. Görme de çok önemli yer tutar. Kornea yumuşak bir dokudur, göz topunu hafif bir yamulmasından etkilenir. Göz kasları arasındaki dengenin bozulması gözde kasılmaya neden olur. Bu kasılma göz küresinde yamulmaya neden olur. Çok hafif yamulma ön mercekte az bir kırışmaya ve astigmat denilen eğriliğe neden olur. Bu dengesizliğin düzeltilerek astigmatın kontrolünü sağlamaktadır.
     
ASTİGMAT NEDEN DÜZELTİLMELİ?
Astigmat net görmeme demektir:
Astigmat önemli göz tembelliği nedenidir:
Astigmat göz tembelliğinin düzelmeme nedenidir:
Astigmat baş ağrısı demektir:
Astigmat bebekte şaşılık nedenidir:
Astigmat şaşılık tedavisinin uzaması demektir:
     Bebekte ve çocukta astigmat kolayca düzeltilebilir: Gözlük kullanmaya başlayacak bebek ve çocukta tedavinin başında ilk yapılacak işlemdir. Şaşılık ve göz tembelliğinde hızlı ve etkili tedavi için bu şarttır. Tekrar kaymaması ve tekrar tembelleşmemesi için de gereklidir.

      ASTİGMAT TEDAVİSİNDE YOL HARİTASI:
     
Bebekte dokular ve göz kasları daha yumuşaktır. Göz kasları arasındaki denge daha kolay kurulabilir, gözü geren durumların önüne daha çabuk geçilebilir. Gözlerde çok sayıda kasılma ve gerilme nedeni vardır. Gelişmemiş, gelişmede geciken fonksiyonlar gözü gerer. Bu fonksiyonların egzersizle normal düzeye çıkarılması gerekir. Az görme, yetersiz görme, gözlük numaraları gözü kasar. Bebekte gözlüksüz görmeni ve küçük numaralarla gördürme kolay sağlanır. Bebekte daha çok artı gözlük vardır. Eksi gözlük (Miyop) genellikle okul çağında başlar. Bebeğe  egzersiz yaptırılabilir mi? Evet. Tedavi süresi daha kısa süreli ve kolaydır. Anlatılanlar çocukiçin de geçerlidir. Yaş arttıkça kaslar, göz dışındaki beyaz sklera tabakası, göz yapıları daha sertleşmeye başlar. Fonksiyon bozuklukları derinleşmiştir. Ne kadar erken başlanırsa daha fazla avantaj sağlarsınız. Daha farklı egzersiz yapabilme yönünden çocuklar daha şanslıdır. Ama sizastigmatı bebeklik döneminde bitirin. Astigmatı yönetmek ve astigmat egzersizleri için göz doktorunuzla görüşünüz.

       ASTİGMATTA SIK SORULAN SORULAR
 SAMSUN MEHMET L. Astigmat gözü tembelleştirir mi?
Dr. S.H. :Astigmat önemli göz tembelliği nedenidir: Gören noktaya görüntünün silik ve çizgi halinde düşmesi göz tembelliğine neden olur. Miyop’ u veya hipermetrop’ u çocuk gözünü kasarak telafi ettiği için göz tembelliği olasılığı daha düşüktür.  Astigmatta görüntüyü düzeltme gayreti sonuç vermez, yüzünü, gözünü kastığı için baş ağrısı ortaya çıkar.
AFYON AYŞE T. Astigmatta görme nasıldır?
DR. S.H.: Hem uzakta hem de yakında görme net değildir ve yamuktur, eğri büğrüdür, siliktir. Hipermetrop astigmatta yakını, miyop astigmatta uzağı bulanık ve yamuk görürsünüz.
YOZGAT REFİK U.: Çenemi aşağı doğru indirince daha net görüyorum. Bunun neden nedir?
DR. S.H.: Astigmatta bir eksende netsiz görme vardır. Astigmat birkaç eksende de olabilir ama en fazla eğrilik olan eksen hastayı daha fazla rahatsız eder. Bebek veya çocuk astigmatı telafi edecek şekilde başa ve boyuna pozisyon verebilir.
DİYARBAKIR ŞAHİN R.: Diyarbakır’ da görevliyim. Bebeğim 4 yaşında -3.50 her iki gözde astigmat belirlediler ve gözlük verdiler. Başka bir tedavi mümkün mü?...
DR. S.H.: Bebekte egzersizle astigmatı gidermeniz mümkündür. Göz kasları arasındaki dengesizlik önemli astigmat nedenidir, ön mercek korneada kırışıklık, dolayısı ile astigmat yapar. Gözün dışındaki beyaz sklera yumuşaktır, tedaviye kolay cevap verir.
ANKARA EMEL Y.: 5 yaşında kızımın artı astigmatlı gözlüğü var. Reçetemiz sağ sol  +3.50 sph +2.0 cyl 90 derece. Bana ne tavsiye edersiniz?
DR.S.H.: İleride gözlüksüz görmesini istiyorsanız size önemli bir görev düşmektedir. Egzersizle kolaylıkla +3.50 sph kısmını gözlüksüz gösterebilirsiniz. Uzakta görmede ve göz tembelliğinde +2.0 astigmatlı kısım etkilidir. Çocuğun astigmat tedavisi de kolaydır ama ona ayrı bir uygulama gerekmektedir.Mutlaka gecikmeden egzersize başlamalısınız.
İZMİR. Esra H. : astigmatlar neden farklı eksenlerde olmaktadır?
DR. S.H. : Astigmatta göz kasları arasındaki dengenin bozulması gözde yamulmaya neden olur. Kornea ve lens kırışır, astigmat oluşur. Gözün ön arka çapının normalden kısa olursa art, uzun olursa eksi astigmat ortaya çıkar. Astigmat 90 veya 180 derecelerde olur. Oblik (Verev) kaslardaki gerdirmelerin fazla olması eksenin 45 veya 135 eksenlerinde olmasına neden olur. Çoklu kasların gerdirmesi astigmatın diğer eksenlerde de olmasına neden olur.
TRABZON AYŞE F. : Astigmatın artı veya eksi oluşu neden kaynaklanır?
DR. S.H. : Gözün ön arka çapı kısa ise göz hipermetroptur, gözlükteki değerler artıdadır. Gözün ön arka çapı yumurta gibi uzunsa göz miyoptur, reçetedeki değerler eksidedir. Hem artı hem de eksi değer de olabilir. Bir eksen yakını diğer eksen uzağı görmeyecek şekilde bozulmuştur. Artı eksen tarafındaki göz kısmı kısa, eksi eksen tarafındaki göz kısmı uzundur.
AYDIN ZEHRA L:
Astigmat’ ta gözlük takmazsa ilerleme olur mu? Hayır. İlerleme olmaz.
Astigmatta gözlük takmazsa tembelleşme olur mu? Evet. Özellikle artı astigmatlı gözler tembelleşir.
Astigmatın artı veya eksi oluşu nereden kaynaklanıyor? Gözün ön arka çapı normalden kısa ise astigmat artı yani hipermetrop astigmattır,  uzun ise astigmat eksidir, yani miyop astigmattır.
  MUHTEMEL SORULAR VE CEVAPLARI
Hem artı hem eksi oluşu neden kaynaklanıyor? Bir eksen yakını diğer eksen uzağı net görmektedir. Gözün yatay veya dikey veya verev eksenler arasındaki fark bir eksende artı diğer eksende eksi ise miks  (karışık) astigmat söz konusudur.
Astigmat tedavisinden ne anlamalıyız? Astigmatın gözlük verilerek görmenin düzeltilmesini anlatmıyoruz. O zor yürüyen adamın eline baston vermektir, bastonsuz yine yeterince yürüyemez. Tedaviden astigmatın tamamen doğal yollarla  ortadan kaldırılmasını anlatmaktayız.
Astigmat artar mı? Astigmat akılcı bir tedavi olmazsa artar. Astigmatı doğuran nedeni incelemek gerekir:
*Keratokonus düzensiz, ilerleyici, gözlükle görenin az arttığı aşırı astigmat oluşturan bir hastalıktır.
*Bahar nezlesi önemli bir astigmat nedenidir.
*Göz ön merceği korneanın dikleşmesi ve incelmesi önemli astigmat nedenidir. Miyop ilerlerken ortaya çıkar. Miyop’un ilerlemesini durdurmak ve astigmatın da önünü kesmek gerekir. Kornea dikleştikçe incelir, inceldikçe astigmat oluşması kolaylaşır.
*Gözün yamulması astigmat nedenidir.
*Göz kasları arasındaki dengesizlik önemli astigmat nedenlerindedir.
Astigmat azalır mı? Azalmaz, ama ameliyatsız(veya Lazersiz) özel yöntemlerle azaltılır. Astigmata lazer yapmak gözün doğallığını bozmaktır. Sitenin astigmat bölümünde gözlüksüz, lazersiz astigmat tedavisi geniş olarak anlatılmaktadır.
Hangi yaşlarda astigmat tedavi edilebilir? Her yaşa göre uygulanan tedaviler farklıdır.
*Egzersizle astigmat tedavisi için en uygun yaş 3 yaş civarıdır.
*7 yaş altı mutlaka astigmat tedavisi uygulanmalıdır.
*Yaş arttıkça göz kaslarının sertleşmesi, astigmat oluşturan nedenlerin yaptığı hasarların yerleşmesi nedeniyle tedavi uzun sürer.
*12 yaşından sonra egzersiz dışı diğer yöntemler denenmelidir.
Astigmat nelerde önem kazanır? Astigmat çok önemli göz tembelliği ve şaşılık nedenidir.
Şaşılık ve göz tembelliği tedavisinin başarısı için gözlük dışı yöntemlerle mutlaka düzeltilmesi gereklidir. Gözlük yeterli yararı sağlamaz. Şaşılık ve göz tembelliğinin tedavisinin düzelmesinin sürekliliği için mutlaka uygulanmalıdır.
     Astigmat tedavisi için kitap ve özel egzersiz aletleri temin ederek tedaviye başlayabilirsiniz.

 

En Çok Okunanlar