Bir Göz +1.0 Diğer Göz +6.0

İki göz arası aşırı numara farkı önemli sorundur, akılcı bir tedavi gerektirir. İşi önemseyiniz.

      BİR GÖZ 1,0 DİĞER GÖZ +6,0 NUMARALI GÖZLÜKLÜ BEBEKTE GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ
     Göz tembelliğini sadece görme azlığı olarak düşünmemelisiniz. Beraberinde birçok temel göz bozukluğu gizlidir.
A.Öncelik: Görmeyen göz kayar. Şaşılık ortaya çıkmaması için
*Bebek baş üzeri düşürülmemeli,
*Ateşi yükselip havale geçirmemelidir. Ateşi yükselirse ateşi düşürmek tedavide gecikilmemelidir.
*Az gören göz için bebeğin yapacağı uyum gayreti şaşılığı ortaya çıkarır.
B. Günlük yaşam: Bebeğinizde günlük yaşam ile ilgili broşürler vardır.
C.Görme eşeli: Görme ölçülerek tedavi izlenmelidir. Görmenin düzeldiği durumlarda tedaviye ara verilmelidir.
D. Supressiyon tedavisi: Supressiyon göz tembelliğinin bir önceki dönemidir. Çift görmenin bebeğe vereceği rahatsızlığı önlemek amacı ile beyin gözün önüne gölgeleme yapar. Supressiyonun çözülerek göz önündeki sis kaldırılmalıdır.
E. Gözlük numarası:
Gözlük numarasında 7 yaşına kadar artış beklemekteyiz. 7-10 yaş sabit dönem, 10 yaştan itibaren gözlük numarası azalacaktır. İleride gözlük takmayabilir. İlaçlı muayene sonucuna göre gözlük numarası ayarlanacaktır.
F. Görüntü kalitesi: Görüntü gören nokta ve beyne net, bulanıksız ve pürüzsüz ulaştırılmalıdır. Bu ancak kontakt lens ile sağlanabilir. Bebekte mümkün değil ama tedavinin seyrine göre değerlendirilebilir. Gözlük camı mutlaka ince olmalıdır. Organik yerine çapı 48-50 mm olan cam aynı işi görür.
G. Görüntü büyüklüğünün düzenlenmesi: Görüntünün göz dibine ve beyne eşit büyüklükte düşmesi sağlanmalıdır. Bu göz tembelliği tedavisinde çok önemlidir.
Birinin daha büyük olması beyinde üst üste gelince netlik bozulmasına neden olur, bu gözde tembelleşmenin devam etmesi demektir
H. Füzyon kırıklığının giderilmelidir: İki göz arasındaki numara farkının fazlalığı füzyon kırılmasına neden olur. Beyinde görüntüler üst üste gelirken netlik oluşmaz.
İ Uyumun düzene sokulması: Uyum gücünün her iki gözde dengelenmesi gerekir.
Farklı numara farklı uyum demektir.
*Bebek yüksek artı numara tarafında gereğinden fazla uyum yaparak görüntüyü gören noktaya düşürmek zorundadır.
*Uyum gayreti bebekte baş ağrısı, göz yorgunluğu yapar.  Bir süre sonra bebek o gözde uyum yapmaktan bıkar, uyum yapmayı bırakır. Bu görüntünün netleştirilmemesi dolayısıyla gözde tembelliğe davet demektir.
*Görmesi azalan gözde içe şaşılık oluşmaması için içe çeken kasın gücü egzersizle azaltılmalı veya dışa çeken kas güçlendirilmelidir.
J. Gözlerin tercihli kullanımı: Sağlam gözün tercihli kullanımı önlenmelidir. Devamlı iyi gören gözün kullanılması diğerinin tembelleşmesinin devamına neden olur.
K. Binoküler görüş: İki gözle tek görme bozuktur. Tek gözünü kullanmaktadır. Bebek devamlı iyi gören gözünü kullanmaktadır. Bu füzyonun, eş zamanlı algılamanın, görüntü tamamlamanın, 3 boyutlu görmenin bozulması demektir. Bebek 3 boyutlu görme egzersizlerini 4 yaş civarı cheriscope kullanarak sağlayabilir.

UYGULAMALAR
Central(Merkezi) görmenin sağlanması:
Her iki gözde merkezi görmenin sağlanması mükemmel görme demektir.
Bilgisayar uygulamaları: Özel görüntülerle gören nokta ve beyin uyarılacaktır. Günlük yarım saat daha hızlı düzelmesi isteniyorsa bir saat uygulanabilir.
Alet uygulamaları: 4 yaşından itibaren başlanabilir.  İlave bilgi sasibebek.com

 

      YÜKSEK ARTI CAMLAR GÖZÜ NEDEN TEMBELLEŞTİRİR?
     Artı gözlük numaralarında göz tembelliği ve şaşılık oluşmaması için anne baba uyanık olmak zorundadır. İki göz yüksek artı numara ise (5 D üzeri) ve yüksek numaralı göz tarafında özel uygulamalar gerekir.
Uyum gücü: Kameranın her mesafeyi netleştirmek için yaptığı zumun gözdeki karşılığı uyum (akomodasyon) fonksiyonudur. Her mesafedeki nesneyi gören noktaya düşürmek için bir çaba sarf edilir, bu uyum gücü olarak ifade edilir.
*Hipermetropi: Hipermetroplarda uyum gücü yüksek numara tarafında giderek azalır. Bu bebeğin düşük numaralı gözü daha fazla kullanması sonucudur. İki taraflı yüksek hipermetropi’ de (5 D üzeri) baş ağrısı ve yorgunluk yapması nedeniyle bebek uyum yapmaktan kaçınır. Bu gören noktada bulanık görüntüye ve giderek göz tembelliğine neden olur.
     Her iki göz yüksek artı:
*Yüksek artı numaralarda görüntüyü gören noktaya düşürmek için normalden fazla e uyum yapmak gerekir.
*Her iki gözde yüksek artı numaralarda hastanın uyum yapmanın verdiği baş ağrısından kurtulmak için uyum yapmaması nedeniyle gözler tembelleşir. Hasta uyum yapma yerine nesneyi göze yaklaştırıp uzaklaştırır, okurken, yazarken çok eğilir.
*Yüksek numaralı, yüksek astigmatlı gözlerde uyum gücü hastanın uyum gayretine girmekten kaçınması nedeniyle giderek azalır.
*Zamanla akomodatif lag (Uyum gevşekliği) gelişir, bu görüntüyü gören noktada yeterince toplayıp netleştirememek demektir.
     Tek göz yüksek artı:
*Uyum yapmak yerine uyum gücü yüksek, kolay uyum yapan ve iyi gören gözünü kullanır
*Görüntü gören noktaya net olarak düşmez ve gören nokta ve beyin bulanık görüntü nedeniyle yeterince uyarılmaz. Bu o gözde tembelleşmeye neden olur.
*Gören noktada görüntü bulanıklığı uyum refleksini uyarır ama hasta uyum yapma yerine cismi gözüne yaklaştırmayı seçer veya iyi gören gözünü kullanır.    
*Kontakt lens-gözlük: Yüksek hipermetroplarda gözlük kontakt lense göre daha fazla uyum ister. Gözlük tabanı dışarıda prizma etkisi yapar, görüntü olduğundan daha içte algılanır. Bu konverjans ve uyum ihtiyacını artırır. Çözüm kontakt lens kullanmaktadır.
Görüntünün ters yöne hareketi: Yüksek artı numaralarda görüntü bakılan tarafın ters yönüne doğru hareket eder.
     Hangi gözlerde risk fazla?
*Her iki gözde 5 diyoptri üzerinde numarası olan hastalar
*Bir gözü düşük numara, diğer gözü 3 diyoptri üzerindeki hastalar
*8-9 ve üzeri yüksek numaralı hastalar
*Hem artı hem de yüksek astigmatlı hastalar risk grubundadır
     Neler yapmalı?
     Ülkemizde göz tembelliği tedavisinde bu konuyu göz önünde tutan ve tembellik tedavisinde önemseyen göz hekimi sayısı çok azdır.
a.Her iki gözde uyumu gücü eşit olmalı ve yetersiz olan gözde uyumu güçlendirme egzersizleri yapılmalıdır.
b.Gözlük camındaki saçıntıların giderilmesi kontakt lens ile mümkündür. Bebek kullanamayacak durumda ise belli bir süre ince cam kullanılmalıdır.

En Çok Okunanlar