Çocukta Göz Tembelliği Tedavisi

Çocuğunuzun gözünü kapatarak ona eziyet etmeyiniz. Onu cezalandırmayınız. sağlam gözü kapatmak tüm göz fonksiyonlarını alt üst etmektir.

     Göz tembelliğini 3 yaş altında çözmek gerekmektedir, çünkü daha kolaydır. 3-12 yaş arası yaş ilerledikçe tedavi şansınızı azaltmaktasınız. Okula tedavi edilmiş, sağlam gözle başlamalı, derslerin arasında çocuğa sıkıntı vermemelidir. Çocuğunuzu da yormayın siz de yorulmayın. Ülkemizde uygulanan göz tembelliği tedavileri sandalda boşa kürek çekmek, boşuna uğraşmaktır. Yaptığınız çabanın karşılığında aldığınız sonuçlar çok azdır.
     Sağlam gözü kapatmayın: Sağlam gözü kapatınca neleri bozarsınız?
*Beyinde görmeyi sağlayan hücrelerde sayıca azalmaya, kalanların hacimce küçülmelerine ve fonksiyonlarının azalmasına neden olursunuz.
*İki gözle tek görmeyi (Binoküler vision) bozarsınız.. Nedir bunlarda gelişen olumsuzluklar ? Görüntü birleştirme (Füzyon)  Eş zamanlı algılama, görüntü tamamlama, 3 boyutlu görme…
*Uyum (Akomodasyon) fonksiyonunu bozarsınız. Uyum kameranın her mesafeyi görmek için yaptığı netleştirme için yaptığı zumun gözdeki karşılığıdır.
*Göz kasları arasındakidengeyi bozarsınız: Kapattığınız gözün göz kaslarında olumsuz gelişmelere neden olursunuz.
*Gözün konverjans (İki gözü aynı noktada toplama) özelliğini bozarsınız.
     Tedaviye balıklama atlamamalı: Ülkemizde yapılan göz tembelliği tedavi yöntemi budur.  Gözlük verilir, kapatma yaptırılır, 2-3 ay sonra kontrole çağrılır. Siz buna izin vermeyiniz. Önce tedaviye zemin hazırlanmalı sonra tedavi başlatılmalıdır. Nedir bunlar?
A.Gözlüğe özel düzenlemeler yapılır. Artı numaralarda daha düşük numara ile görme sağlayacak uygulamalarla göz numarası azaltılır. Düşük numara ince cam demektir, görüntünün gören noktaya daha net düşmesi demektir.
Gözlük numarasına özel düzenlemeler : Göz hekiminizin göz tembelliği tedavi öncesi gözlük numarası konusunda yapacağı çok önemli uygulamaları vardır. Bunlar tedaviye eklenmelidir. Gözlüksüz görme şansı, daha düşük gözlükle görme, gözlük numarasını azaltma, astigmatı ortadan kaldırma, daha düşük hipermetrop gözlükle net görmenin sağlanması, göz numarasının ilerlemesinin durdurulması tedavide size çok avantajlar sağlayacaktır. Bu konular gözlüksüz görme bölümünde anlatılmaktadır.
   Unutmayın! Yükü gözlüğe vermek gözü tembelleştirmek, göz fonksiyonlarını giderek zayıflatmaktır. Göz doktorunuz gözlüğün göze zarar vermesini önlemelidir. Gözlük verme de gözlükçülük de bir sanattır. Bu sanattan yararlanmayı bilmelisiniz.
B.Gözler göz tembelliği tedavisine hazırlanır.
*Görüntü gören noktaya düşürülmeli.
*Görüntünün gören noktaya net düşmeli.
*Görüntü gören noktaya normal büyüklüğünde düşmeli.
*Görüntü gören noktaya titremeden düşmeli.
*Görüntünün gören noktada kalış süresi normale göre ayarlanmalı.
*Görüntünün önündeki engeller kaldırılmalıdır.
C.Aktif tedaviyi seçin: Pasif tedavide günde en az 10-12 saat kapatma yapmanız gerekir. Bu çocuğa eziyettir, sağlam gözü tembelleştirmektir. Aktif tedavide neler var?
Göz tembelliği nedenleri en az düzeye indirilmektedir. Geniş bir alan değil gören nokta ve beyin direk uyarılmaktadır. Daha az zaman ayrılmaktadır. Gören nokta uyarımında değişik yöntemler ve aletler uygulanmaktadır. İki göz açık ve gözün tercihli kullanımı sağlanmaktadır.
D.Özel gözlükler: Gözü dakikalık sürelerde kapatan, görüntüyü gören noktada tutan, iki gözü aynı anda kullandıran özel gözlüklerden yararlanılmalıdır.
E.Şaşılık varsa: Etkili bir şaşılık tedavisi aynı anda yapılmadıkça tembelleşme devam edecektir. Unutmayın, şaşılık egzersizle düzelen bir göz hastalığıdır. Ameliyat ilkdeğil son çare olmalıdır.

     TEDAVİDE TEMEL PRENSİPLER: Göz tembelliği tedavisi basit bir göz kapatma olarak değerlendirilmemeli, olayı iyi kavramalıdır.
Olayı kavramak: Olayı basit düşümeyiniz.. Basit düşünmek göze zarar vermektir, oyalanmadır, zaman kaybıdır, işin uzamasıdır. Olay basit bir göz kapatma asla değildir.
Gözlere zarar vermemek: 12 yaşına kadar gelişmekte olan göz fonksiyonlarına zarar vermemelisiniz. Sağlam gözün görmesini bozmamalısınız. Gözün temel fonksiyonu iki gözle tek görmeyi korumalısınız. Beyinde görme hücrelerini öldürebileceğiniz unutmamalısınız.
Zamanı iyi kullanmak: 3 yaş öncesi göz tembelliğini çözmelisiniz, yeniden tembelleşeme olabilecek 12 yaşına kadar da iyi görmeyi korumalısınız.
Tedavide sürekliliği sağlamak: Ara vermek kazandıklarınızı kaybetmek demektir.
Kazanılanları kaybetmemek: Göz tembelliği nedenleri devam ettiği sürece tedavi dışındaki sürede kazandıklarınızı yeniden kaybedeceksiniz. Bunu azaltmada bazı önlemleri almanız mümkün. Bu gözü fonksiyonel tutmakla sağlanabilir.
Gözü fonksiyonel tutma: Göz fonksiyonlarını tanımalı, tedavide bunlar canlı tutulmalıdır.
Tembel çocuğu odaya kapatıp derse çalış dememeli, oturup beraber çalışmalı. Bunu göze uygularsak göz fonksiyonlarını egzersizle canlı tutmak en kolay ve en akılcı yüz güldüren göz tembelliği tedavisi demektir.
Tedaviyi izlemek: Kazandığınızı ve kaybettiklerinizi bilmelisiniz. Bu ancak görmenin ölçülmesi veya görmenin arttığı miktarın tahmin edilmesi ile mümkündür. Gereksiz tedavi ile göze zarar vermemeli, bebeği de çocuğu da üzmemelisiniz.
Merkezi görmeyi geliştirmek daha önemlidir. Merkezi görme görmenin can damarıdır, önce merkezi görme düzeltilerek göz tembelliğinin derinleşmesi önlenmelidir. Sağlam gözü kapatmak kaba bir tedavidir, merkezi görmeyi geliştirme yönünden fazla yararı olmayan bir tedavidir.
Mutlak aktif göz tembelliği tedavisi: Gözü kapatmak kaba, hantal, yararı az olan bir oyalama tedavisidir. Göze zararı daha fazladır. Aktif göz tembelliği tedavisini seçmelisiniz.
Yaşa göre farklı uygulamalar: Her yaş için yarar sağlayacak uygulamalar da farklıdır. Göz hekiminiz hastanıza uygun tedaviyi düzenleyecektir.

En Çok Okunanlar