Neden Revision’ u Seçmeli?

Revision çok farklı, çok yönlü ve çok daha yüz güldürücü bir uygulamadır.

     REvision azalmış görmenin yeniden kazandıran uygulamalar bütünüdür. Bir restorasyon (Yenileme, tamir) işlemidir.  Aktif göz tembelliği tedavisidir.
A. REvision tedavisi kişiye özel tedavidir.
REvision geniş kapsamlı bir tedavi yöntemidir.  Gözün görmesi, gözlük derecesi, gözlükle görme eşelinde kaç sıra gördüğü belirlenir. Göz tembelliğinin derinliğine ve tedaviye cevaba göre tedaviye farklı egzersizler eklenir.
*Evde uygulanan bir tedavi yöntemidir.
*Doktor gözetiminde yapılır.
*Paket program olmayıp kişiye özel hazırlanır.
*Bilgisayar programları, evde kullanılabilecek basitleştirilmiş egzersiz aletleri, egzersiz kartları, özel gözlük uygulamaları ile sağlanır.
B. Beyni ve gören noktayı uyarmak egzersizleri:
*Özel görüntüler bilgisayar yardımı ile kullanılır.
*Gören nokta ve beyin özel görüntülerle uyarılır.
*Görüntü gören nokta ve yakınlarında yoğunlaştırılır.
C. Özel gözlükler tedavinin temelini oluşturur: Amaç nedir?
   *Merkezi görme geliştirmek.
   *Gören noktaya kaliteli görüntü düşmesini sağlamak
   *Görüntüyü her iki gözde gören noktada yoğunlaştırma
   *Saniyelik açık kapatma gözlükleri
   *Gölgelenmenin giderilmesi (Supressiyon)
   *Gören nokta dışındaki görüntünün gören noktaya alınması  (Ekzantrik fiksasyon)
   *Uzak ve yakında görme düzenini sağlamak
   *Uyumu sağlama
   *Odaklama, izleme, fiksasyon normal düzeye çıkarılır.
D. Uyum (Akomodasyon) egzersizleri:
Göz tembelliği tedavisinde gözü kapatmak uyumu düzeltmez. Tedaviye uyum ve odaklama egzersizleri eklenerek gören nokta uyarılmalıdır. Genelde 12 yaş civarı uyum normal düzeye ulaşır. Yüksek artı numaralarda gerekirse tedaviye eklenebilir.
E.Odaklama (Focusing) egzersizleri:
Uyumu aktifleştirmek ve gören noktayı uyarmak amacı ile uygulanır. Bilgisayar programları, egzersiz kartları, basitleştirilmiş evde kullanılabilen aletlerle sağlanır.
F.Algılama (Perception) egzersizleri:
Algılama egzersizleri bilgisayar programları ve basitleştirilmiş ev aletleri ile yapılır. Derinlik nedeniyle ev aletleri ile yapmak daha yarar sağlamaktadır.
G. İzleme (Eye tracking) egzersizleri:
Bilgisayar programları ile uygulama sağlanır. Gören noktayı ve beyni sürekli veya periyodik uyarmayı sağlar.
H.Fiksasyon:
Gözü bir yere dikebilme, orada belli bir süre tutabilme mükemmel görme ve gözün tembelleşmemesi için gerekli göz fonksiyonudur. Görüntünün gören noktada netleşmesi, gören nokta ve beynin uyarılması için gerekli bir göz fonksiyonudur.
I. İki gözle tek görme egzersizleri:
Gözün füzyon, eş zamanlı algılama, görüntü tamamlama, 3 boyutlu görme,  konverjans vb çok sayıda fonksiyonu vardır. Bunlardaki yetersizlik ve bozukluklar görme düzelmesinin devamlılığını bozar. Tedaviye işin cilası olarak mutlaka eklenmesi gerekmektedir.
J.İki gözü kullandırma:
İki göz arasındaki numara farkında, şaşılıkta, göz tembelliğinde kişi daha çok iyi gören gözünü kullanır. Bu net görmeyi, füzyonu, 3 boyutlu görmeyi bozar.Göz yorgunluğunun en önemli nedenidir.
K.Düşük gözlük numarası ile görme:
Tedavinin başarısı için en önemli konudur. Dr. William Bates ve uzak doğu yöntemleri kombine edilerek kişinin daha düşük gözlükle görmesi, göz numarasının ilerlememesi, durdurulması, geriletilmesi sağlanır.
     Her uygulama sizin için gerekiyor mu? Bu bir temelleri oluşturma programıdır. Gözün normal fonksiyonelliğini sağlamayı amaçlar. Her gözün farklı durumu vardır. Bazı gözler çabuk iyileşir. Basit uygulamaya cevap verir. Bazı gözlerde göz tembelliği derindir, tüm uygulamaları yapmak gerekir. Bazı gözlerde şaşılık vardır, yüksek numara vardır, yüksek astigmat vardır bunlara tüm uygulamaları kademeli olarak uygulamak gerekebilir. Yaş ilerledikçe tedaviye cevap uzar, tedaviye kademelerle hepsini eklemek gerekebilir. Tedavi eksikliklerin giderilmesine yöneliktir.       İlave bilgi sasibebek.com       

         

En Çok Okunanlar